HER ER NOEN GAMLE FAMILIE-BILDER!

(Bilde 1)
Mamma
(Bilde 2)
Mamma og pappa
(Bilde 3)
Mamma og pappa
(Bilde 4)
Mamma
(Bilde 5)
Pappa

(Bilde 6)
Guri Sundre & Elling Tufto

(Bilde 7)
Bak: Ola, Halvard og Svein Hognerud.

Foran: Knut (Hølgjifløto) Fløto og Erling Ingvar Hognerud
I døra står Guri Hognerud.

(Bilde 8)
Gommo & Gommo
(Bilde 9)
Guri & Elling Tufto med barnebarna, Bjørg Tone & Gerd

(Bilde 10)
Guri Hognerud med barnebarna Erling og Jens Kristian Skretteberg.

(Bilde 11)
Elling Tufto med sin svigersønn Herman Antonsen.

(Bilde 12)
Bak: Gudrun T. (f.1885), Birgit T. (f.1876), Guri T. (f.1875, min bestemor), Kristi T. Sundre (f.1883)
Foran: Tollef T. (f.1854, d.1937), Knut T. (f.1891), Anne K. (f.1854, d.1920) og Jorann T. Sundre (f.1887)
Sigurd T. Sundre (f.1882) er muligens på skolen.
(Bilde 13)
Elling og Guri med Harald, Erling og Solveig?

(Bilde 14)
Mor og far til pappa.
Guri med Lars på armen og Elling med Ragnhild på fanget.
(Bilde 15)
Ola Frokeplassen og Sissel Nos, foreldrene til min bestemor, Guri Hognerud på bilde 14.
(Bilde 16)
Tollef T. Sundre og Anne K. Sundre (f. Nerolshaugen), mine oldeforeldre.
(Bilde 17)
Guri T. Sundre (f. 1875), min bestemor.

(Bilde 18)
Elling Tufto (far til mamma) sager ved.
(Bilde 19)
Elling Tufto
(Bilde 20)
Guri Sundre
(Bilde 21)
Ungene i Hognerud
Bak: Sissel, Olav og Anna
Midten: Ragnhild, Kari og Inga

Foran: Ola, Halvard og Lars (pappa).

(Bilde 22)
Guri Sundre

Mor til mamma
(Bilde 23)
Guri Hognerud med barnebarna Jens Kristian og Erling Skretteberg.
(Bilde 24)
Olav

pappa (til venstre), Halvard og Ola
(Bilde 25)
Mor til mamma (sitter) og pappa. Den lille er nok Erling eller Harald. Mest sannsynlig er det Erling, da gommo døde samme året som Harald ble født, og hun var sengeliggende en tid før hun døde.

(Bilde 26)
Ukjent person.
(Bilde 27)
Jørann Levorsdtr. Sundre (f.1798).
Jfr. FFH IV- s. 284.
(Bilde 28)
Ola og Sissel Hognerud.
See bildet 15.
(Bilde 29)
Ukjente personer.

(Bilde 31)
Guri og Elling Tufto.
Mari (f. 1901) på fanget til Guri.
(Bilde 32)
Birgit S. Sundre (f.1821, d.1908)
Jfr. FFH IV - s. 285.

Dere må unnskylde meg, men jeg har litt dårlig hukommelse for disse bildene. Er meget takknemlig for hjelp!

Sender en spesielle hilsen til Asle Bergheim og Harald Dalen som har hjulpet meg med å identifisere personene på disse bildene!


Mamma of pappa på aldershjemmet året 2000

Sist oppdatert 10 Oktober 2006 23:55

georg.hognerud@gmail.com