Her er en liste over mine forfedre!
(Den er sortert på generasjon og sosa-nummer!)

GEN. SOSA NAVN FØDT STED FAR MOR DØD ALDER KILDE
1 2 Lars Hognerud 24/2-1911 ? Elling Hølgjifløto Guri Hognerud 16/2-2000 ? ?
1 3 Anne Tufte 5/4-1914 Kvisla Elling Tufte Guri Sundre 13/5-2000 ? ?
2 4 Elling Hølgjifløto 30/6-1866 ? Ola Ellingplassen Anne Hansehaugen 25/4-1918 52 FFH-IV: 305
2 5 Guri Hognerud 26/3-1875 ? Ola Frokeplassen Sissel Nos 30/12-1951 76 FFH-IV:117 & 118
2 6 Elling Tufte 1873 ? Tolleiv Verpe Mari Tufte 2/4-1963 90 FFH-VI:69-70
2 7 Guri Sundre 17/12-1875 ? Tolleiv Sundre Anne Nerolshaugen 2/2-1954 79 ?
3 8 Ola Ellingplassen 27/7-1835 ? Elling Haugen Ingeleiv Sveingard 29/1-1889 54 FFH-IV:305 & 306; FFH-III: 810
3 9 Anne Hansehaugen 9/5-1841 ? Knut Ådølshaugen Anne Sveingard 25/11-1882 41 FFH-VII: 672
3 10 Ola Frokeplassen 18/12-1832 Hovet Ola Frokeplassen Guri Bakkegard 6/11-1912 80 FFH-IV: 62 & 116
3 11 Sissel Nos 6/7-1849 ? Ola Bakketeigen Turi Nos 16/7-1930 81 FFH-IV: 116 & 222
3 12 Tolleiv Verpe 18/7-1846 Ustedalen Knut Werpe Ragnhild Paulgard 30/9-1931 ? FFH-V1:68-69
3 13 Mari Tufte 20/2-1847 ? Elling Tufte Birgit Tufte ? ? ?
3 14 Tolleiv Sundre 13/7-1854 ? Tolleiv Hagene Birgit Sundre 4/7-1937 83 ?
3 15 Anne Nerolshaugen ? ? Knut Nerolshaugen Guri Øvrejorde ? ? ?
4 16 Elling Haugen 1797 Hol Tomas Sire Randi Grøvo 18/3-1882 85 FFH-V:208, 188, VII:476;FFH-V:208, 188, VII:476; FFH-III: 809-810, 895
4 17 Ingeleiv Sveingard 1803 ? Halvor Sveingard Ågot Berg 12/1-1887 84 FFH-VII: 672; FFH-III: 809
4 18 Knut Ådølshaugen 1798 ? Svein Aslegard Anne Eggen 28/4-1870 72 FFH-VII-672 & 673, V-208 & 312
4 19 Anne Sveingard 1804 ? Halvor Sveingard Ågot Berg ? ? FFH-VII: 672
4 20 Ola Frokeplassen 1797 ? Ola Tufte Ragnhild Olsdtr. Geilo 1884 87 FFH-IV: 62
4 21 Guri Bakkegard 1792 ? ? ? 1866 74 FFH-IV: 62
4 22 Ola Bakketeigen ? ? ? ? ? 0 FFH-IV: 222
4 23 Turi Nos 18/5-1828 ? ? ? 30/11-1907 79 FFH-IV: 222
4 24 Knut Werpe 1805 ? Knut Werpe Anne Skattebøl 16/10-1882 77 ?
4 25 Ragnhild Paulgard 3/12-1813 ? Paul Paulgard Turi Sexhus 21/11-1852 39 ?
4 26 Elling Tufte 24/10-1808 Kvisla Ola Tufte Birgit Nestegard 16/4-1858 50 FFH-VA:66-67
4 27 Birgit Tufte 10/9-1809 Geilo Asbjørn Maurseth Ambjørg Hallsteinsgard ? ? FFH-VI:66-67; FFH-VII:44
4 28 Tolleiv Hagene 1822 ? Tolleiv Hagene Ingebjørg Hefte ? ? ?
4 29 Birgit Sundre 10/11-1821 ? Sjugurd Sundre Jørann Sundre 1908 87 ?
4 30 Knut Nerolshaugen 16/12-1807 Hol Ola Nerol Gro Nos 13/3-1899 92 FFH-III: 825-827
4 31 Guri Øvrejorde 15/7-1821 ? Torstein Øvrejorde Kristi Løyte 13/3-1892 71 ?
5 0 Ragnhild Olsdtr. Geilo 1756 Ustedalen Ola Andresson Fossgard Turi Asledtr. Fossgard 1811 55 FFH-IV:61; FFH-VII:299
5 32 Tomas Sire 15/10-1747 ? ? ? 1815 68 ?
5 33 Randi Grøvo 31/1-1762 ? Lars Olson Villand Gro Røo 1813 51 ?
5 36 Svein Aslegard 1740 ca. ? Knut Øvremyro Lukris Aslegard ? ? FFH-V:208, 188 & VII: 476
5 37 Anne Eggen 1768 ? Arne Skøro Kristi Halvorgard 10/3-1843 75 ?
5 38 Halvor Sveingard 1765 ? Knut Halvorgard Sigrid Sveingard 11/4-1836 71 FFH-V:564
5 39 Ågot Berg 1772 ? Johannes Berg Sissel Kyrkjedeld 15/11-1825 < ? ?
5 40 Ola Tufte 1747 ? ? ? 1834 87 FFH-IV: 61
5 48 Knut Werpe 1774 ? Erich Werpe Margit Werpe 17/4-1853 79 ?
5 49 Anne Skattebøl 1778 ? Knut Skattebøl Kristi Rikansrud 10/10-1865 87 ?
5 50 Paul Paulgard 1776 ? Ola Paulgard Gunhild Bry 1821 45 ?
5 51 Turi Sexhus 1780 ? Elling Sekshus Dordei Skurdalen 1815 35 ?
5 52 Ola Tufte 1782 ? Elling Grøvo Birgit 14/3-1863 81 FFH-VI: 64-67
5 53 Birgit Nestegard 1783 ? Svein Sletto Guri Havarsgard 22/6-1861 78 ?
5 54 Asbjørn Maurseth 1761 ? Peder Maurseth Anna Katrina Garatun 19/3-1851 90 ?
5 55 Ambjørg Hallsteinsgard 1775 ? Helge Hallsteinsgard Turi Uthus 6/8-1856 81 ?
5 56 Tolleiv Hagene 1798 ? Tolleiv ? ? ? ?
5 57 Ingebjørg Hefte ? ? Amund Hefte Åse Hellinghaugen ? ? ?
5 58 Sjugurd Sundre 17/10-1780 ? Trond Ruud Margrethe Rasch ? ? ?
5 59 Jørann Sundre 25/12-1797 ? Levor Garnos Liv Villand ? ? ?
5 60 Ola Nerol 1768 Hol Eirik Nerol Åse Nerol 24/3-1865 97 FFH-III: 824-825
5 61 Gro Nos 1778 ? Knut Nos ? 31/4-1865 ? ? ?
5 62 Torstein Øvrejorde 1791 ? Henrik Øvrejorde Guri Verpe 18/10-1871 80 ?
5 63 Kristi Løyte 1791 ? Lars Øyo Anne Løyto 1875 84 ?
6 0 Ola Andresson Fossgard 1702 ca. ? ? ? ? 0 FFH-VII:298-299
6 0 Turi Asledtr. Fossgard 1728 ca. Geilo Asle Uthus Sigrid Villand ? 0 FFH-VII:298-299,204
6 68 Lars Olson Villand 1731 ? Ola Fossgard Ragnhild Villand 1797 66 FFH-IV: 215, 264
6 72 Knut Halvorgard 1730 ? Halvor Ovavoll Anne Larsgard 1775 < ? ?
6 73 Sigrid Sveingard 1742 ? Per Nedrejorde Rannei Skøro 1742 0 ?
6 76 Johannes Berg 1735 Hovet Halvor Berg Rønnaug Hallsteinsgard 16/12-1818 83 FFH-IV: 534-535
6 77 Sissel Kyrkjedeld 1756 Ål ? ? 1794 < 38 FFH-IV: 535
6 80 Knut Øvremyro 1700 ? Sjugurd Øvremyro Birgit Brattåker 1762 < ? FFH-VII-476
6 81 Lukris Aslegard 1710 ca. ? Asle Skurdalen Botil Tufto ? ? ?
6 84 Arne Skøro 1722 ca. ? Pål Isakson Skøro Åse Brattåker 1770 ca. ? FFH-V:340 & 521
6 85 Kristi Halvorgard 1735 ca. Sudndalen ? ? ? ? ?
6 96 Erich Werpe 1702 ? Knut Nedrejorde Sigrid Haugen 1777 75 ?
6 97 Margit Werpe 1739 ? Tolleiv Hallsteinsgard Guri Berg 1810 71 ?
6 98 Knut Skattebøl 1746 ? Ola Skattebøl Anne Ulshaugen ? ? ?
6 99 Kristi Rikansrud 1747 ? Eirik Barskrind Margit Rikansrud 1809 62 ?
6 100 Ola Paulgard 1752 ? Paul Paulgard Rønnaug Tufte 17/12-1841 89 ?
6 101 Gunhild Bry 1745 ? Ola Bry Kari Rue 26/3-1825 80 FFH-V:324
6 102 Elling Sekshus 1733 ? Asle Uthus Sigrid Villand 1803 70 ?
6 103 Dordei Skurdalen 1741 ? Svein Sausgard Kari Gjivsjord 18/4-1817 76 ?
6 104 Elling Grøvo 1757 Hovet Lars Grøvo Gro Røo 1811 54 FFH-VI: 63-64; FFH-IV: 216
6 105 Birgit ? ? Tolleiv ? 1794 ? ?
6 106 Svein Sletto 1751 ? Svein Nerol Ingebjørg 2/3-1839 88 ?
6 107 Guri Havarsgard 1747 ? Ola Havarsgard Sissel Arnegard 1827 80 ?
6 108 Peder Maurseth 1734 ? Asbjørn Maurseth Ingebjørg Løgreid 1769 35 ?
6 109 Anna Katrina Garatun 1730 ? Nils Garatun Lisbet Maria Augnaland ? ? ?
6 110 Helge Hallsteinsgard 1739 ? Tolleiv Hallsteinsgard Guri Berg 1798 59 ?
6 111 Turi Uthus 1755 ? Knut Birgit Raunsgard 1795 < ? ?
6 112 Tolleiv ? ? ? ? ? ? ?
6 114 Amund Hefte ? ? ? ? ? ? ?
6 115 Åse Hellinghaugen 1763 ? Mons Anne Grøvo ? ? FFH-IV:205 & 212
6 116 Trond Ruud 1761 ? Sjugurd ? 23/9-1841 80 ?
6 117 Margrethe Rasch 1764 ? Jørgen Peter Rasch Maria Bendeke Holter Selmer 23/10-1836 72 INT1
6 118 Levor Garnos ? ? Levor ? ? ? ?
6 119 Liv Villand 1776 ? Knut Sundreplassen Jørand Villand 24/1-1844 68 ?
6 120 Eirik Nerol 1720 ? Ola Nerol Birgit Breiehagen 1803 83 FFH_III: 823-824, 637
6 121 Åse Nerol 1728 ? Pål Brattåker Jørand Verpe 1776 48 FFH-III:781 & 823
6 122 Knut Nos ? ? ? ? ? ? ?
6 124 Henrik Øvrejorde 1760 ? Torstein Øvrejorde Ingeborg Stave 1823 > ? ?
6 125 Guri Verpe 1769 < ? Eirik Nedrejorde Margit Hallsteinsgard 12/5-1817 ? ?
6 126 Lars Øyo 1745 ? Herman Sausgard Birgit Gjivsjord 8/4-1817 72 ?
6 127 Anne Løyto 1750 ? Kjetil Rue Kristi Ovavoll 29/5-1822 72 ?
7 144 Halvor Ovavoll 1702 ? Halvor Ovavoll Ingebjørg Nerol 1762 < ? FFH-V:422, 563
7 145 Anne Larsgard 1701 ? Vebjørn Larsgard Margit Brattåker 1784 83 ?
7 148 Per Nedrejorde 1704 ca. ? Knut Nedrejorde Sigrid Haugen ? ? FFH-V:562 & 563, IV-135
7 149 Rannei Skøro ? Kvisla Eirik Medgarden Gjertrud Skøro ? ? ?
7 152 Halvor Berg 1704 ? Hermunn Rue Gunvor Olsdtr 15/6-1751 < ? FFH-IV:534
7 153 Rønnaug Hallsteinsgard ? ? Johannes Hallsteinsgard Guro Larsgard 12/10-1773 < ? ?
7 160 Sjugurd Øvremyro ? ? Kitil Åker Margit Mørk 1710 < ? FFH-IV:14, VII:476 & III:520
7 161 Birgit Brattåker 1653 ? Svein Brattåker ? 1747 94 ?
7 164 Asle Skurdalen 1670 ca. ? ? ? 1752 ? FFH-VII-475, 476
7 165 Botil Tufto 1680 ca. ? Engebret Nørdstegard Olaug 1752 > ? ?
7 168 Pål Isakson Skøro 1690 ca. ? Isak Skøro ? 1732 ? FFH-V:521
7 194 Tolleiv Hallsteinsgard 1699 ? Helge Hamarsbøen Birgit Uppsata 1757 58 ?
7 195 Guri Berg ? ? ? ? ? ? ?
7 196 Ola Skattebøl 1714 ? Knut Jørand 1757 43 ?
7 197 Anne Ulshaugen ? ? ? ? 1773 ? ?
7 198 Eirik Barskrind ? ? ? ? ? ? ?
7 199 Margit Rikansrud 1724 ? Ola Uppsata Ragnhild Villand ? ? ?
7 200 Paul Paulgard 1724 ? Herbrand Skurdalen Ragnhild Hallsteinsgard 1773 49 ?
7 201 Rønnaug Tufte 1720 ? ? Gunvald Tufte Margit Pukerud 1806 ? ?
7 202 Ola Bry 1713 ? ? ? 2/1762 49 ?
7 203 Kari Rue 1708 ? ? Eirik Rue Guri Larsgard 1758 ? FFH-V:324; FFH-IV:360
7 204 Asle Uthus 1693 ? Lars Uthus Turi Strand ? ? ?
7 205 Sigrid Villand 1703 ? ? ? ? ? ?
7 206 Svein Sausgard 1700 ca. ? ? ? ? ? ?
7 207 Kari Gjivsjord 1705 ? ? ? 1764 > ? ?
7 208 Lars Grøvo 1731 ? Ola Fossgard Ragnhild Villand 1797 66 ?
7 209 Gro Røo 1735 ca ? Tomas Røo Randi Gjuvsjord 1773 ca. ? ?
7 210 Tolleiv ? ? ? ? ? ? ?
7 212 Svein Nerol 25/5-1710 ? Ivar Rue Halldis Nedremyr 1751 41 ?
7 213 Ingebjørg 1729 ? ? ? 1814 85 ?
7 214 Ola Havarsgard 1716 ? Asle Havarsgard Guri Bakketeigen 1800 84 ?
7 215 Sissel Arnegard 1724 ? Ola Arnegard ? 1803 < ? ?
7 216 Asbjørn Maurseth 1710 ? Per Tveit Ashild 1784 74 ?
7 217 Ingebjørg Løgreid 1707 ? Helge Rannei 1764 57 ?
7 218 Nils Garatun 1699 ? Olmo Garatun Anna Myklatun 1740 41 ?
7 219 Lisbet Maria Augnaland 1697 ? Hans Anna Katrine Riber 1748 51 ?
7 222 Knut 1730 ca. ? ? ? 1773 < ? ?
7 223 Birgit Raunsgard ? ? Ola Raunsgard Rønnøg 1815 < ? ?
7 230 Mons ? Hovet ? ? ? ? ?
7 231 Anne Grøvo ? ? Halvor Grøvo Birgit Ovavoll ? ? FFH-IV:202
7 232 Sjugurd ? ? ? ? ? ? ?
7 234 Jørgen Peter Rasch 28/10-1738 ? Christian Arendt Rasch Birgitte Marie Windekilde 1777 39 ?
7 235 Maria Bendeke Holter Selmer 3/4-1740 ? Christian Albrecht Selmer Margrethe Holter 28/7-1792 52 ?
7 236 Levor ? ? ? ? ? ? ?
7 238 Knut Sundreplassen ? ? ? ? ? ? ?
7 239 Jørand Villand 1741 ? Torkjell Villand ? ? ? ?
7 240 Ola Nerol 1690 ca? ? Eilev Foss Ingebjørg Sand ? ? FFH-III: 822-823
7 241 Birgit Breiehagen ? ? Knut Breiehagen Birgit Sato ? ? FFH_III: 822
7 242 Pål Brattåker ? ? Ola Brattåker Gunnvor Mehus 1773 < ? FFH-III:780-781; FFH-IV:37
7 243 Jørand Verpe 1710 ? Sjugurd Tufte Jørand Verpe 1778 68 FFH-III:780-781
7 248 Torstein Øvrejorde 1724 ? ? ? 1801 > ? ?
7 249 Ingeborg Stave 1735 ? Ola Stave Rønnøg Mehus ? ? ?
7 250 Eirik Nedrejorde 1702 ? ? ? 1799 97 ?
7 251 Margit Hallsteinsgard 1739 ? ? ? 1810 71 ?
7 252 Herman Sausgard 1702 ? Andres Sausgard Guri Geilo 1796 < ? ?
7 253 Birgit Gjivsjord 1714 ? Sander Gunhild Rygg 1751 < ? ?
7 254 Kjetil Rue 1708 ca. ? ? ? 1787 ? ?
7 255 Kristi Ovavoll 1720 ca. ? ? ? ? ? ?
8 288 Halvor Ovavoll 1660 ca. ? Ola Ovavoll Guro Røo 6/9-1704 < ? FFH-IV:487,488
8 289 Ingebjørg Nerol 1655 ca. ? Per Nerol ? 1727 ? ?
8 292 Vebjørn Larsgard 1655 ca. ? Lars Larsgard Ågot Sindrol 1720 ? FFH-IV:409 & 410
8 293 Margit Brattåker 1651 ca. ? Svein Brattåker Åse 10/10-1747 < ? ?
8 296 Knut Nedrejorde ? ? Knut Nedrejorde Gunnvor Villand 1742 > ? FFH-V:563, IV:235, IV:134&135
8 297 Sigrid Haugen 1675 ca. ? ? ? ? ? ?
8 300 Eirik Medgarden 1674 ? Per Anderson Larsgard Gunhild Villand 1763 89 FFH-V:561 & IV:504
8 301 Gjertrud Skøro ? Kvisla Ola Seim ? ? ? ?
8 304 Hermunn Rue 1670 ca. ? Asgrim Rue Randi Mikkelsdtr. 1725 < ? FFH-IV:532 & 533
8 305 Gunvor Olsdtr ? ? ? ? 1716 < ? ?
8 308 Johannes Hallsteinsgard 1665 ca. ? Halvor Hallsteinsgard Kari Berg 1720 ? FFH-IV:443
8 309 Guro Larsgard ? ? Guttom Larsgard Rønnøg Larsgard 1711 < ? ?
8 312 Kitil Åker 1632 ? Knut Åker Sissel Hamarsbøen 4/2-1710 < ? FFH-III:519 & IV:14
8 313 Margit Mørk 1635 ca. ? Sjugurd Mørk Kari Kleppo ? ? ?
8 332 Engebret Nørdstegard 1642 ca. ? Sjugurd Nørdstegard Sigrid 1733 ca. ? FFH-VII-15, 16 & 17
8 333 Olaug ? ? ? ? 1724 < ? ?
8 336 Isak Skøro 1650 ca. ? ? ? Skøro ? ? FFH-III:461,462 & V:521
8 388 Helge Hamarsbøen 1650 ? ? ? 1704 54 ?
8 389 Birgit Uppsata ? ? Tolleiv Uppsata ? ? ? ?
8 392 Knut ? ? Ola Birgit 1724 ? ? ?
8 393 Jørand ? ? ? ? 1751 < ? ?
8 398 Ola Uppsata 1668 ca. ? Tolleiv Uppsata Margit Nos 1724 ? FFH-IV:258-262; FFH:1 s.466-471
8 399 Ragnhild Villand 1692 ? Elling Villand Åse Brattåker 1752 60 ?
8 400 Herbrand Skurdalen 1674 ? ? ? 1744 70 ?
8 401 Ragnhild Hallsteinsgard 1690 ca. ? Pål Hallsteinsgard ? Skurdalen 1777 ? ?
8 402 Gunvald Tufte 1630 ca. ? Gaute Børdal Rønnøg Nørdstegard 1713 ? ?
8 403 Margit Pukerud 1674 ca. ? Embrikk Gjivsjord Rønnøg Pukerud 6/9-1754 ? ? ?
8 406 Eirik Rue 1687 ? Kitil Herborg Rue ? ? ?
8 407 Guri Larsgard 1689 ? Ivar Larsgard Kari Berg ? ? FFH-IV:360 & 443
8 408 Lars Uthus 1670 ca. ? Knut Uthus Birgit Breiehagen 1740 < ? ?
8 409 Turi Strand ? ? ? ? 1711 < ? ?
8 416 Ola Fossgard 1694 ? ? ? 1752 ca. 59 ?
8 418 Tomas Røo 1690 Kvisla Asle Hove Birgit Røo ? ? ?
8 419 Randi Gjuvsjord ? Kvisla Knut Gjuvsjord Randi ? ? ?
8 424 Ivar Rue 1677 ? Asgrim Rue Randi Mikkelsdtr. 1735 58 ?
8 425 Halldis Nedremyr ? ? Pål Mehus Birgit Nedremyr ? ? ?
8 428 Asle Havarsgard ? ? Ola Lofthus Guri Berggard ? ? ?
8 429 Guri Bakketeigen ? ? ? ? 1737 > ? ?
8 430 Ola Arnegard ? ? ? ? ? ? ?
8 432 Per Tveit 1674 ? Asbjørn Tveit ? ? ? ?
8 433 Ashild 1674 ? ? ? 1757 83 ?
8 434 Helge 1671 ? Odmund ? 1757 86 ?
8 435 Rannei 1675 ? Bård Spoanheim Guro Kvandal 1745 70 ?
8 436 Olmo Garatun ? ? Nils Garatun ? ? ? ?
8 437 Anna Myklatun 1668 ? Gunnar Myklatun Marta 1740 72 ?
8 438 Hans 1665 ? ? ? 1715 50 ?
8 439 Anna Katrine Riber 1665 ? Andres Riber Katrine Helvik ? ? ?
8 446 Ola Raunsgard 1695 ? Vebjørn Søbsjord Birgit Halsteinsgard 1775 80 ?
8 447 Rønnøg ? ? ? ? 1742 ca. ? ?
8 462 Halvor Grøvo 1710 ca. ? Tolleiv Grøvo Åse Øvrejorde ? ? FFH-IV:201-202 & 442
8 463 Birgit Ovavoll ? ? Ola Ovavoll Guro Røo ? ? ?
8 468 Christian Arendt Rasch 2/8-1709 ? Jørgen Rasch Christine Elisabeth Bergen 13/11-1752 43 ?
8 469 Birgitte Marie Windekilde 1705 ? Peder Olsøn Windekilde Giertrud Maria Nielsdatter Hvid 8/2-1777 72 ?
8 470 Christian Albrecht Selmer 29/8-1707 ? Johan Henrik Selmer Anna Gjertrud Bruin 8/3-1760 53 ?
8 471 Margrethe Holter 9/9-1702 ? Ole Jensen Holter Marie Bendeke 21/7-1785 83 ?
8 478 Torkjell Villand 1719 Hovet Ola Uppsata Ragnhild Villand ? ? ?
8 480 Eilev Foss 1660 ca. ? ? ? ? ? ?
8 481 Ingebjørg Sand 1670 ca. ? Torjus Nestegard Ingebjørg Sand ? ? ?
8 482 Knut Breiehagen ? ? Knut ? 1725 > ? FFH_III: 822
8 483 Birgit Sato ? Ål ? ? ? ? ?
8 484 Ola Brattåker 1649 Hovet Svein Brattåker ? 1721 72 FFH-IV:35-37
8 485 Gunnvor Mehus 1639 ? Eivind Mehus Gro Uppheim 1721 82 ?
8 486 Sjugurd Tufte ? ? ? ? 1718 ? ?
8 487 Jørand Verpe 1676 ? ? ? ? ? ?
8 498 Ola Stave ? ? ? ? ? ? ?
8 499 Rønnøg Mehus 1716 Hol Lars Larsgard Anne Nørstegard ? ? ?
8 504 Andres Sausgard 1670 ca. ? Ola Larsgard Birgit Reinton 1743 < ? ?
8 505 Guri Geilo ? ? ? ? ? ? ?
8 506 Sander 1665 ca. ? Sjugurd Nørdstegard Kari Røo ? ? ?
8 507 Gunhild Rygg 1681 ? Torgeir Heie Kari 1746 65 ?
9 528 Ola ? ? ? ? ? ? ?
9 529 Birgit ? ? ? ? ? ? ?
9 540 Tolleiv Uppsata ? ? Ola Skjerveim ? ? ? ?
9 541 Margit Nos ? ? Tolleiv ? ? ? ?
9 542 Elling Villand 1655 ca. ? Nils Villand ? 1720 ? ?
9 543 Åse Brattåker 1675 ca. ? Svein Brattåker Margit Nestegard 1738 > ? FFH-V:340 & 521
9 546 Pål Hallsteinsgard ? ? Herleik Hallsteinsgard ? ? ? ?
9 547 ? Skurdalen ? ? Jon Skurdalen ? ? ? ?
9 548 Gaute Børdal 1630 ca. ? Gunvald Børdal ? 1713 ? ?
9 549 Rønnøg Nørdstegard 1630 ca. ? Sjugurd Nørdstegard Sigrid ? ? ?
9 550 Embrikk Gjivsjord 1660 ca. ? Torstein Toresgard Kari Røo ? ? ?
9 551 Rønnøg Pukerud ? ? Tore Pukerud ? 1726 < ? ?
9 556 Kitil ? ? ? ? ? ? ?
9 557 Herborg Rue ? ? ? ? ? ? FFH-V:561
9 558 Ivar Larsgard ? ? ? ? ? ? FFH-IV:442
9 559 Kari Berg 1640 ca. ? ? ? 1717 ? FFH-IV:442
9 560 Knut Uthus ? ? ? ? ? ? ?
9 561 Birgit Breiehagen ? ? ? ? ? ? ?
9 580 Per Nerol 1634 ? Oluff Villand ? ? ? FFH-III:778, 779 & 821
9 580 Asle Hove 1670 ? ? ? ? ? ?
9 581 Birgit Røo 1675 ? Knut Røo Birgit Kaupang ? ? ?
9 582 Knut Gjuvsjord 1686 Kvisla Asle Gjuvsjord Ragnhild Nedremyr ? ? ?
9 583 Randi ? ? ? ? ? ? ?
9 591 Åse ?. ? ? ? ? ? ?
9 592 Knut Nedrejorde 1632 ? Ola Nedrejorde Sissel ? ? FFH-IV:233 & 234
9 592 Asgrim Rue 1628 ? Ola Rue ? 1692 < ? FFH-III:279
9 593 Randi Mikkelsdtr. ? ? ? ? ? ? ?
9 593 Gunnvor Villand ? ? Arne Larsgard Jørand Brattåker ? ? ?
9 594 Pål Mehus 1640 ? Eivind Mehus Gro Uppheim 1732 92 ?
9 595 Birgit Nedremyr 1640 ? ? Svein Nedremyr Birgit Øvremyro ? ? ?
9 600 Ola Lofthus ? ? Haakon Guri ? ? ?
9 600 Per Anderson Larsgard 1628 Hovet Anders Larsgard Borghild Isungset ? ? FFH-IV:379 & 503
9 601 Guri Berggard ? ? Bjørn ? ? ? ?
9 601 Gunhild Villand ? ? Arne Larsgard Jørand Brattåker ? ? ?
9 604 Ola Seim 1640 ca. ? Ivar Rue ? 1723 < ? ?
9 608 Asbjørn Tveit ? ? Ola Tveit ? ? ? ?
9 612 Odmund 1671 < ? ? ? 1700 < ? ?
9 614 Bård Spoanheim 1654 ? Rikoll ? 1733 79 ?
9 615 Guro Kvandal 1668 ? Lars Paetrus Granvik Kristi Medhus ? ? ?
9 616 Nils Garatun 1634 ? Olmo ? 1690 56 ?
9 616 Halvor Hallsteinsgard 1641 ? Tolleiv Øvrejorde Gunhild Mørk 1687 46 FFH-IV:198 & 441
9 618 Kari Berg 1640 ? Håkon Berg ? 18/6-1717 < ? ?
9 618 Gunnar Myklatun 1635 ? Gunnar Myklatun ? ? ? ?
9 619 Marta 1663 ? ? ? ? ? ?
9 622 Andres Riber ? ? Anders ? 1688 ? ?
9 623 Katrine Helvik 1635 ? Laurits Galte Lisbet Orning 1693 58 ?
9 636 Vebjørn Søbsjord 1655 ca. ? Knut Hamarsbøen ? 1741 < ? ?
9 637 Birgit Halsteinsgard ? ? ? ? 1711 < ? ?
9 640 Knut Åker ? ? ? ? ? ? ?
9 641 Sissel Hamarsbøen ? ? ? ? ? ? ?
9 644 Sjugurd Mørk 1614 ? Endre Mørk ? 1704 > ? FFH-IV:13,14 & 151
9 645 Kari Kleppo ? ? Per Kleppo Unn Rue ? ? ?
9 668 Tolleiv Grøvo 1670 ca. ? Ola Grøvo Anne 1744 ? ?
9 669 Åse Øvrejorde ? ? Helge Øvrejorde Kari Nedrejorde ? ? ?
9 670 Ola Ovavoll 1634 ? Halvor Ovavoll ? 1704 < ? FFH-IV:487
9 671 Guro Røo ? ? Sander Røo Kari Skrindo 18/11-1680 < ? ?
9 674 ? Skøro ? ? Isak Sindrol ? ? ? FFH-III:461,462 & V:521
9 680 Jørgen Rasch 1668 ? ? Johan Jørgensen Rasch Sara Hansdatter Færø 1714 ? ?
9 681 Christine Elisabeth Bergen ? ? ? ? ? ? ?
9 682 Peder Olsøn Windekilde 1657 ca. ? ? ? 1713 (skifte) ? ?
9 683 Giertrud Maria Nielsdatter Hvid 1674 ca. ? Niels Trudsen Hvid Birgitte Lauridsdatter Gram 1731 ? ?
9 684 Johan Henrik Selmer 18/4-1678 ? Christian Selmer Cecilia Voogt 12/1721 43 ?
9 685 Anna Gjertrud Bruin ? ? Jacob de Bruin ? ? ? ?
9 686 Ole Jensen Holter 1662 ? Jens Thomesen Dorte Olufsdatter Grue 1709 47 ?
9 687 Marie Bendeke 1671 ? ? ? ? ? ?
9 706 Torjus Nestegard 1630 ca. ? Halvor Nestegard Ingebjørg Ovavoll 1710 ca. ? ?
9 707 Ingebjørg Sand 1635 ca. ? Asle Sand ? ? ? ?
9 708 Knut 1624 ca. ? ? ? ? ? ?
9 714 Eivind Mehus 1611 ? Pål Birgit Mehus 1703 < ? ?
9 715 Gro Uppheim ? ? ? ? ? ? ?
9 742 Lars Larsgard 1690 ca. ? Guttom Larsgard Rønnøg Larsgard 1770 ca. ? ?
9 743 Anne Nørstegard ? ? ? ? ? ? ?
9 752 Ola Larsgard ? ? ? ? ? ? ?
9 753 Birgit Reinton ? ? Knut Reinton ? ? ? ?
9 758 Torgeir Heie 1634 ? ? ? 1710 76 ?
9 759 Kari ? ? ? ? ? ? ?
10 ? Anne ? ? ? ? ? ? ?
10 ? Niels Trudsen Hvid ? ? ? ? ? ? ?
10 ? Sara Hansdatter Færø ? ? Hans Harriet Hansen Hardit Færø Dorothea Hedvig 4-1711 (IE-4) ? ?
10 ? Johan Jørgensen Rasch 1636 ? Nes Jørgen Rasch Anna Møller 25/11-1684 ? ?
10 ? Kari Skrindo 1605 ca. ? ? ? 4/4-1702 ? ?
10 ? Sander Røo 1604 ? Sander Ragnhild 1677 > ? FFH-VI:193, 194 & 195
10 ? Halvor Ovavoll 1600 ca. ? Olav Ovavoll ? 1647 ? ?
10 ? Birgitte Lauridsdatter Gram ? ? ? ? ? ? ?
10 ? Helge Øvrejorde 1622 ? Embrikk Øvrejorde Åse Nos ? ? ?
10 ? Halvor Nestegard 1585 ca. ? Asle Nestegard ? 1671 < ? ?
10 ? Kari Nedrejorde ? Hovet Ola Nedrejorde Sissel ? ? FFH-IV:485 & 486
10 ? Christian Selmer 23/8-1689 ? ? ? 1689 0 ?
10 ? Cecilia Voogt ? ? ? ? 1696 ? ?
10 ? Jacob de Bruin 1640 < ? ? ? 1722 ? ? ?
10 ? Ola Grøvo 1632 ? Olav Mørk Olav Mørk 1707 75 ?
10 ? Dorte Olufsdatter Grue ? ? ? ? ? ? ?
10 ? Asle Sand 1593 ? Nils Kleppo ? ? ? ?
10 ? Ingebjørg Ovavoll 1585 ca. ? Torjus ? ? ? ?
10 ? Pål 1580 ca. ? Hermann ? 1652 ? ?
10 ? Guttom Larsgard 1650 ca. ? Sander Røo Kari Skrindo 9/1-1711 < ? FFH-IV:406 & 407
10 ? Rønnøg Larsgard 1660 ca. ? Lars Larsgard Ågot Sindrol 7/1-1709 < ? ?
10 ? Knut Reinton 1608 ? ? ? 1682 < ? ?
10 ? Jens Thomesen 1622 ca. ? Thomes Laugesen Margrethe Olufsdatter 1671 ? ?
10 ? Birgit Mehus ? Hol Eivind Rime ? ? ? ?
10 824 Ola Skjerveim ? ? ? ? ? ? ?
10 826 Tolleiv ? ? Ola Halldis Hagen ? ? ?
10 828 Nils Villand 1627 ? Oluff Villand ? 1664 > ? ?
10 830 Svein Brattåker 1609 ? Aslak Brattåker Botil 1689 < ? FFH-IV:14 & 35
10 831 Margit Nestegard 1620 ? Andre Nestegard ? 1715 ? 95 ?
10 836 Herleik Hallsteinsgard 1606 ? Ola Hallsteinsgard Margit Uthus 1666 > ? ?
10 838 Jon Skurdalen ? ? ? ? ? ? ?
10 840 Gunvald Børdal 1597 ? Gaute Gunhildsgard Barbro Leksvol ? ? ?
10 842 Sjugurd Nørdstegard 1594 ? ? ? 1664 > ? FFH-VII-15; NGH-p.104
10 843 Sigrid ? ? ? ? 1639 > ? ?
10 844 Torstein Toresgard 1622 ? ? ? 1711 < ? ?
10 845 Kari Røo ? ? Sander Sanderson ? 1703 < ? ?
10 846 Tore Pukerud 1616 ? ? ? 1664 > ? ?
10 906 Knut Røo 1632 ? Sander Røo Kari Skrindo ? ? ?
10 907 Birgit Kaupang ? ? ? ? ? ? ?
10 908 Asle Gjuvsjord ? ? ? ? ? ? ?
10 909 Ragnhild Nedremyr 1650 ? Svein Nedremyr Birgit Øvremyro ? ? ?
10 928 Ola Rue 1595 ca. ? Asgrim Seim ? ? ? FFH-III:278
10 934 Svein Nedremyr 1610 ? Eirik Nedremyr Birgit 1664 < ? ?
10 935 Birgit Øvremyro ? ? ? ? ? ? ?
10 944 Haakon 1598 ? Johannes Hove ? ? ? ?
10 945 Guri ? ? ? ? ? ? ?
10 946 Bjørn 1614 ? ? ? ? ? ?
10 960 Ola Tveit 1625 ? Håkon Tveit ? 1664 > ? ?
10 972 Rikoll 1608 ? Bår ? 1666 58 ?
10 974 Lars Paetrus Granvik 1614 ? David ? 1676 62 ?
10 975 Kristi Medhus ? ? ? ? ? ? ?
10 976 Olmo 1624 ? ? ? 1648 24 ?
10 980 Gunnar Myklatun 1657 ? ? ? ? ? ?
10 988 Anders ? ? ? ? ? ? ?
10 990 Laurits Galte 1587 ? Johannes Valen Herborg av Sandven 24/4-1659 72 ?
10 991 Lisbet Orning ? ? Otto Orning Anna Orm 1676 ? ?
10 1016 Knut Hamarsbøen 1608 ? Vebjørn Hamarsbøen ? 1675 < ? ?
10 1188 Arne Larsgard ? ? Clemmet Larsgard Anne Nos ? ? FFH-IV:315 & 316
10 1189 Jørand Brattåker ? Hovet Aslak Brattåker Botil ? ? ?
10 1200 Anders Larsgard 1600 ca? ? Olav Larsgard ? 3/4-1680 < ? FFH-IV:379
10 1201 Borghild Isungset 1605 ca. ? Levord Isungset Ågot Kaupang 3/4-1680 < ? ?
10 1204 Ivar Rue 1604 ? Asgrim Seim ? ? ? FFH-III:396
10 1232 Tolleiv Øvrejorde ? ? ? ? ? ? FFH-IV:198
10 1233 Gunhild Mørk ? ? ? ? ? ? ?
10 1236 Håkon Berg 1598 ? ? ? ? ? FFH-IV:441
10 1288 Endre Mørk 1570 ca. ? ? ? ? ? FFH-IV:13
10 1292 Per Kleppo 1590 ca. ? Nils Kleppo ? 1642 < ? FFH-IV:151
10 1293 Unn Rue ? ? Asgrim Seim ? ? ? ?
10 1348 Isak Sindrol ? ? Asle Sindrol ? Gjermundsdtr. Kyllesdal ? ? FFH-III:461,462
11 ? Olav Mørk 1580 ca. ? ? ? ? ? ?
11 ? Embrikk Øvrejorde ? ? Helge ? ? ? ?
11 ? Åse Nos ? ? Torstein Sato Ingrid Nos ? ? ?
11 ? Ola Nedrejorde 1590 ca. ? Knut Nedrejorde Kari Bersgard 1654 < ? FFH-IV:232 & III-727
11 ? Sissel ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Olav Ovavoll 1570 ca. ? Torjus ? ? ? FFH-IV:485
11 ? Sander 1550 ca. ? Sander ? ? ? FFH-VI:191, 192 & 193
11 ? Ragnhild ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Vebjørn Hamarsbøen 1570 ca. ? Sigurd Kleppo ? 1645 ? ?
11 ? Jørgen Rasch 1595 ca. Nes ? ? 14 okt. 1653 (IE-1) ? ?
11 ? Anna Orm ? ? Erik Orm Magdalena Rustung 1633 < ? ?
11 ? Anna Møller 8/3-1596 ? ? ? 1678 82 ?
11 ? Hans Harriet Hansen Hardit Færø ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Dorothea Hedvig ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Thomes Laugesen ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Margrethe Olufsdatter ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Asle Nestegard 1560 ca. ? ? ? 1633 < ? ?
11 ? Torjus 1530 ca. ? ? ? ? ? ?
11 ? Nils Kleppo 1550 ca. ? Halvor Kleppo ? ? ? FFH-IV:150
11 ? Hermann ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Eivind Rime 1550 ca. ? ? ? ? ? ?
11 ? Ågot Sindrol ? Hol Ivar Sindrol ? ? ? ?
11 ? Otto Orning 1545 ? Tomas Orning Dorthe Munk 1606 < ? ?
11 ? Barbro Leksvol ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Lars Larsgard 1628 ? Johannes Larsgard Rønnøg 1681 < ? FFH-IV:405
11 ? Botil ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Ola 1584 ? ? ? 1673 ca. ? ?
11 ? Halldis Hagen 1584 ? ? ? ? ? ?
11 ? Aslak Brattåker 1565 ca. ? Svein ? ? ? FFH-IV:14 & 35
11 ? Herborg av Sandven ? ? Torbjørn på Sandvin Herborg ? ? ?
11 ? Andre Nestegard 1590 ? Asle ? 1641 < ? ?
11 ? Ola Hallsteinsgard ? ? Nils Hallsteinsgard ? ? ? ?
11 ? Margit Uthus ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Gaute Gunhildsgard 1570 ca. ? Ola Gunhildsgard Guri ? ? ?
11 ? Sander Sanderson ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Asgrim Seim 1560 ca. ? Per Seim ? 1625 ? FFH-III:276, 394-395 & IV:151
11 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Oluff Villand 1580 ca. ? ? ? 1628 > ? ?
11 ? Johannes Valen 1540 ? Laurits Galtung Magdalena Rustung 1620 80 ?
11 ? David ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Bår 1594 ? ? Johann ? 1638 ? ? ?
11 ? Håkon Tveit 1592 ? ? ? 1665 > ? ?
11 ? Johannes Hove ? ? Jørgen på Bjella ? ? ? ?
11 ? Birgit ? ? ? ? ? ? ?
11 ? Eirik Nedremyr 1570 ? Sjugurd Nedremyr Anne 1664 < ? ?
11 2400 Olav Larsgard ? ? ? ? ? ? FFH-IV:379
11 2404 Levord Isungset 1570 ca. ? ? ? 1654 < ? FFH-VI-542 & 668
11 2405 Ågot Kaupang 1580 ca. ? Sjugurd Kaupang ? 1657 > ? ?
11 2696 Asle Sindrol 1570 ca. ? ? ? 1650 ca. ? FFH-III:461
11 2697 ? Gjermundsdtr. Kyllesdal 1575 ca. ? ? ? Amundsdtr. Sindrol ? ? ?
12 ? Ivar Sindrol 1580 ca. ? ? ? ? ? FFH-III:426
12 ? Helge 1530 ca. ? Børge ? ? ? ?
12 ? Tomas Orning 1519 ? Svend Madsen Orning Maren Munk 1584 < ? ?
12 ? Herborg ? ? ? ? ? ? ?
12 ? Erik Orm ? ? Erik Orm Kristine Smør 1564 > ? ?
12 ? Magdalena Rustung ? ? Kristoffer Rustung Karen Schanke 1564 ? ?
12 ? Sigurd Kleppo 1540 ca. ? Halvor Kleppo ? ? ? ?
12 ? Torstein Sato ? ? ? ? ? ? ?
12 ? Ingrid Nos 1647 ? ? Jon Helgeson Gulsvik ? ? ? ?
12 ? Knut Nedrejorde 1560 ca. ? Ola Nedrejorde ? 1624 < ? FFH-III:727, IV:231
12 ? Kari Bersgard ? ? Tore Bergsgard ? 1624 ca. ? ?
12 ? Sander ? ? ? ? ? ? FFH-VI:191
12 ? Halvor Kleppo 1510 ca. ? ? ? ? ? FFH-IV:150
12 ? Rønnøg ? ? ? ? ? ? ?
12 ? Johannes Larsgard 1584 ? Clemmet Larsgard Anne Nos 1664 > ? FFH-IV:404 & 405
12 ? Nils Hallsteinsgard 1560 ca. ? ? ? ? ? ?
12 ? Torbjørn på Sandvin 1564 ? Olav Sandvin Herborg Sandvin ? ? ?
12 ? Dorthe Munk ? ? Christer Munk Ellen Christerdatter Grøn ? ? ?
12 ? Asle 1560 ? ? ? 1655 95 ?
12 ? Ola Gunhildsgard 1535 ca. ? ? ? ? ? ?
12 ? Guri ? ? ? ? ? ? ?
12 ? Per Seim 1525 ? ? ? ? ? ?
12 ? Magdalena Rustung 1500 ca. ? Trond Rustung Karen Kold ? ? ?
12 ? Sjugurd Nedremyr 1545 ? Magnus Nos Gunnvor Levorsdatter 1626 < ? ?
12 ? Anne ? ? ? ? 1626 > ? ?
12 ? Jørgen på Bjella ? ? ? ? ? ? ?
12 ? Johann ? ? ? ? ? ? ?
12 ? Laurits Galtung 1500 ca. ? Johannes ? 1563 ? ?
12 ? Svein 1535 ca. ? ? ? ? ? ?
12 4812 Sjugurd Kaupang 1550 ca. ? Håvard Gjivsjord ? ? ? FFH-VI-289
12 5400 ? Amundsdtr. Sindrol 1540 ca. ? Amund Sindrol ? ? ? FFH-III:460
13 ? Erik Orm ? ? ? ? ? ? ?
13 ? Kristine Smør ? ? ? ? 1550< ? ?
13 ? Kristoffer Rustung 1490 ? Trond Rustung Karen Kold 1565 75 ?
13 ? Karen Schanke ? ? Knut Schanke ? 1600 ca. ? ?
13 ? Børge 1485 ca. ? ? ? ? ? ?
13 ? Jon Helgeson Gulsvik 1593 ? ? ? ? ? ?
13 ? Ola Nedrejorde 1535 ca. ? Knut Giertum ? ? ? FFH-IV:231
13 ? Anne Nos 1555 ca. ? Magnus Nos Gunnvor Levorsdatter ? ? ?
13 ? Ellen Christerdatter Grøn ? ? ? ? 1550< ? ?
13 ? Clemmet Larsgard 1550 ca. ? ? ? 1640 < ? FFH-IV:402 & 403
13 ? Tore Bergsgard ? ? ? ? 1624 > ? FFH-III:726
13 ? Johannes 1450 ca. ? ? ? ? ? ?
13 ? Christer Munk ? ? Jens Munk (datter av Just Skovgaard) ? ? ?
13 ? Magnus Nos 1520 ? Sigurd ? 1616 < ? ?
13 ? Gunnvor Levorsdatter ? ? ? ? ? ? ?
13 ? Trond Rustung 1500 > ? Sigurd Matsson til Seim ? ? ? ?
13 ? Karen Kold ? ? ? ? ? ? ?
13 ? Olav Sandvin ? ? ? ? ? ? ?
13 ? Herborg Sandvin ? ? ? ? ? ? ?
13 ? Svend Madsen Orning 1455 ? ? ? 1537 82 ?
13 ? Maren Munk ? ? Søren Munk Gjertrud Rotfeld 1537 > ? ?
13 9624 Håvard Gjivsjord 1520 ca. ? ? ? ? ? FFH-VI-287
13 10800 Amund Sindrol 1515 ca. ? Torstein Sindrol Sigrid Vebrandsdtr. ? ? FFH-III:460
14 ? Jens Munk 1524 < ? ? ? 1542 > ? ?
14 ? Knut Giertum 1510 ca. ? ? ? ? ? ?
14 ? Knut Schanke ? ? ? ? 1/4-1539 ? ?
14 ? (datter av Just Skovgaard) ? ? Just Skovgaard ? 1542 > ? ?
14 ? Gjertrud Rotfeld ? ? ? Christine Lunge ? ? ?
14 ? Søren Munk 1502 < ? ? ? 1502 > ? ?
14 ? Sigurd Matsson til Seim ? ? Mats Smør ? ? ? ?
14 ? Sigurd 1470 ca. ? Engebret Laffranson ? ? ? ?
14 21600 Torstein Sindrol ? ? ? ? 1545 < ? FFH-III:460
14 21601 Sigrid Vebrandsdtr. 1480 ca. ? ? ? 1545 < ? ?
15 ? Christine Lunge ? ? Oluf Lunge Karen Banner ? ? ?
15 ? Just Skovgaard ? ? Nils Skovgaard ? ? ? ?
15 ? Engebret Laffranson 1460 ca. ? ? ? 1510 > ? ?
15 ? Mats Smør ? ? Gaute Smør ? ? ? ?
16 ? Oluf Lunge ? ? Oluf Lunge Christence Thott 1473 ? ?
16 ? Karen Banner ? ? Niels Banner Johannes til Asdal ? ? ?
16 ? Nils Skovgaard ? ? Peder Skovgaard ? 1471 > ? ?
16 ? Gaute Smør ? ? Jon Marteinsson av Seim Agnes Sigurdsdatter ? ? ?
17 ? Niels Banner ? ? ? ? 1447 ca. ? ?
17 ? Jon Marteinsson av Seim ? ? ? ? ? ? ?
17 ? Johannes til Asdal 1385 ? Anders til Asdal Ide Holck 1479 94 ?
17 ? Agnes Sigurdsdatter ? ? Sigurd Hafthorsson av Sudrheim Ingeborg Erlingsdatter ? ? ?
17 ? Christence Thott ? ? Alex ? ? ? ?
17 ? Oluf Lunge ? ? Anders Lunge ? 1473 > ? ?
17 ? Peder Skovgaard ? ? Nils Skovgaard Ingrid Vognsen av Stenshede ? ? ?
18 ? Ingrid Vognsen av Stenshede ? ? Morten Vognsen av Stenshede Mette Rotfeld ? ? ?
18 ? Ingeborg Erlingsdatter ? ? ? ? ? ? ?
18 ? Sigurd Hafthorsson av Sudrheim 1393 ? Hafthor Jonsson av Sudrheim Agnes Håkonsdatter ? ? ?
18 ? Nils Skovgaard ? ? ? ? ? ? ?
18 ? Ide Holck ? ? ? ? ? ? ?
18 ? Anders til Asdal ? ? ? Johanne Eberstein 1406 ? ?
18 ? Anders Lunge 1408 ca. ? Oluf Lunge Cecilie Drehfeld ? ? ?
18 ? Alex ? ? ? ? ? ? ?
19 ? Mette Rotfeld ? ? ? ? ? ? ?
19 ? Agnes Håkonsdatter ? ? Håkon V Hålegg ? ? ? ?
19 ? Hafthor Jonsson av Sudrheim ? ? ? ? ? ? ?
19 ? Cecilie Drehfeld ? ? Godike Drehfeld ? ? ? ?
19 ? Johanne Eberstein 1325 ? Anders ? ? ? ?
19 ? Oluf Lunge ? ? Oluf Lunge ? 7/10-1382 ? ?
19 ? Morten Vognsen av Stenshede 1455 ? ? ? 1470 15 ?
20 ? Anders 1280 ca. ? Albert ? ? ? ?
20 ? Oluf Lunge ? ? Oluf Lunge ? 1305 < ? ?
20 ? Godike Drehfeld ? ? ? ? ? ? ?
20 ? Håkon V Hålegg 1319 ? Magnus Lagabøter Ingeborg Eiriksdatter ? ? ?
21 ? Albert 1230 ? Ludvig I Adelhid 1289 59 ?
21 ? Ingeborg Eiriksdatter ? ? ? ? ? ? ?
21 ? Oluf Lunge ? ? ? ? 1302 ? ?
21 ? Magnus Lagabøter 1280 ? Konge Håkon den gamle Margarethe Skulesdatter ? ? ?
22 ? Ludvig I 1200 ? Albrecht III ? 26/3-1283 > ? ?
22 ? Adelhid ? ? ? Sofie Orlamunde 1267 ? ?
22 ? Konge Håkon den gamle 1263 ? ? ? 1263 0 ?
22 ? Margarethe Skulesdatter 1209 ? Skule Bårdsson ? 1270 61 ?
23 ? Sofie Orlamunde ? ? ? Sigfrid 3/9-1244 ? ?
23 ? Albrecht III 1170 ? ? Richzo 1217 47 ?
23 ? Skule Bårdsson 1189 ? ? Bård Guttormsen på Rein Ragnhild Erlingsdatter Kviden 24/5-1240 ? ?
24 ? Sigfrid ? ? Hermann ? 1206 ? ?
24 ? Bård Guttormsen på Rein 1150 ca. ? Guttorm Åsulvsson ? 3/4-1194 ? INT2
24 ? Ragnhild Erlingsdatter Kviden 1165 ca. ? Erling av Kviden Astrid Trygvesdatter ? ? ?
24 ? Richzo 1135 ? Wladislaw II Agnes av Østriche ? ? ?
25 ? Hermann 1131 ? ? ? 19/10-1176 45 ?
25 ? Astrid Trygvesdatter ? ? Trygve Olavson Astrid Eriksdatter ? ? ?
25 ? Guttorm Åsulvsson ? ? Åsulv Skulesson av Rein Thora Skoftesdatter ? ? ?
25 ? Agnes av Østriche 1111 ? ? ? 25/1-1157 46 ?
25 ? Wladislaw II 1105 ? ? ? 30/5-1159 54 ?
25 ? Erling av Kviden ? ? ? ? ? ? ?
26 ? Åsulv Skulesson av Rein 1052 ? ? Skule Tostenson Gudrun Nevsteinsdatter ? ? ?
26 ? Thora Skoftesdatter ? ? Skofte Ogmundsson av Giske Sigrid Toresdatter ? ? ?
26 ? Trygve Olavson ? ? ? ? ? ? ?
26 ? Astrid Eriksdatter ? ? ? ? ? ? ?
27 ? Gudrun Nevsteinsdatter ? ? ? ? ? ? ?
27 ? Skule Tostenson 1052 ca. ? Toste Jarl Judith av Flandern ? ? ?
27 ? Skofte Ogmundsson av Giske ? ? Ogmund Torbersson av Giske ? 1103 ? ?
27 ? Sigrid Toresdatter ? ? ? ? ? ? ?
28 ? Toste Jarl ? ? Godwin ? 1066 ? ?
28 ? Judith av Flandern ? ? Balduin den Fromme Alice ? ? ?
28 ? Ogmund Torbersson av Giske 1027 ca. ? Torberg Arneson av Giske Ragnhild Erlingsdatter til Sola 1050 < ? ?
29 ? Torberg Arneson av Giske 990 ca.. ? Arne Armodson Tora Torsteinsdtr. 1050 ca. ? ?
29 ? Ragnhild Erlingsdatter til Sola ? ? Erling Skjalgson av Sola Astrid Trygvesdatter ? ? ?
29 ? Godwin ? ? ? ? ? ? ?
29 ? Alice ? ? ? ? ? ? ?
29 ? Balduin den Fromme ? ? Balduin den Skjeggede Eleanore ? ? ?
30 ? Eleanore ? ? ? ? ? ? ?
30 ? Arne Armodson ? ? ? ? ? ? ?
30 ? Tora Torsteinsdtr. ? ? ? ? ? ? ?
30 ? Erling Skjalgson av Sola 975 ca. ? Thorulf Ogmundsson Skjalg ? 1028 ca. ? ?
30 ? Astrid Trygvesdatter ? ? Trygve Olavson i Viken Astrid Eriksdatter ? ? ?
30 ? Balduin den Skjeggede ? ? Arnulf den Unge Susanne ? ? ?
31 ? Arnulf den Unge ? ? Balduin den Unge ? ? ? ?
31 ? Thorulf Ogmundsson Skjalg 937 ca. ? ? ? ? ? ?
31 ? Astrid Eriksdatter ? ? ? ? ? ? ?
31 ? Susanne ? ? ? ? ? ? ?
31 ? Trygve Olavson i Viken ? ? Olav Geirstad-Alv Haraldsson ? 963 ? ?
32 ? Balduin den Unge ? ? Arnulf den Store ? ? ? ?
32 ? Olav Geirstad-Alv Haraldsson ? ? Harald I Hårfagre ? 934 ? ?
33 ? Arnulf den Store ? ? Balduin den Skaldede Ethelswith 964 ? ?
33 ? Harald I Hårfagre 865 ca. ? Halvdan Svarte Ragnhild Sigurdsdatter 933 ca. ? ?
34 ? Balduin den Skaldede ? ? Balduin Jernarm av Flandern ? ? ? ?
34 ? Ethelswith ? ? ? ? ? ? ?
34 ? Halvdan Svarte ? ? Gudrød Veidekonge Åsa Haraldsdatter 850 < ? ?
34 ? Ragnhild Sigurdsdatter ? ? ? ? ? ? ?
35 ? Balduin Jernarm av Flandern ? ? ? ? ? ? ?
35 ? Gudrød Veidekonge ? ? Halvdan (Den Gavmilde) Kvitbein ? ? ? ?
35 ? Åsa Haraldsdatter ? ? ? ? 850 ? ?
36 ? Halvdan (Den Gavmilde) Kvitbein ? ? ? ? ? ? ?
A total of 576 personer!
Georg Hognerud
Email: georg.hognerud@gmail.com
Sist oppdatert:
13 novembre 2004 (18:38:24)