Nyttige Lenker for slektforskning
(Noen lenker er skrevet i rødt. Det er mulig at de ikke finnes lenger!)

Norge Danmark Sverige Finland Island

NORGE

Arkiv / Kilder Arkivnett Norge - Mye nyttig stoff om Norge. Ta en titt!
Riksarkivet - Norges Statsarkiver
Digitalarkivet - Del av Riksarkivet. Felles inngang til arkivmateriale i Riksarkivet og statsarkivene, som folketellinger, kirkebøker og emigrantprotokoller.
Dokumentasjonsprosjektet - Med bl.a. Diplomatarium Norvegicum og Olyf Ryghs "Norske Gaardnavne. Inneholder også Arkeologi, Etnografi, Folkloristikk, Historie/middelalder, Stedsnavn, Leksikografi og annet.
Fylkesarkivet Oppland, Sogn og Fjordane og Arkivnett Hordaland
Digitalarkivet ved Historisk institutt i Bergen.
Registreringssentral for historiske data (RHD) - Historisk kildemateriale i elektronisk format. Data fra folketellinger, gårdsmatrikkelen og kirkebøker.
Slektshistoriske kilder 1500-1900 - Glimrende oversikt over hvilke kilder som til enhver tid er tilgjengelig på Internetter. Oppdateres jevnlig. Inndelt etter fylke og kommune.
DIS-Norge - Møtestedet for sleksforskere
Bibliotek Hol folkebibliotek
BIBSYS
Gunnerusbiblioteket Trondheim
Tidsskrifter Gjallarhorn på Internettet - Mulighet for årsmedlemskap for 150 Kr.
Disputten  - DIS-Norge lokallag for Oslo/Akershus
Foreninger / Bygdelag / Lokalag

Buskerud Slektshistorielag - om laget og transkriberte kilder i Røyken, Hurum, Lier, Drammen, Eiker, Modum og Sande.
DIS-Norge - Historielag. Inneholder noen lenker. Mulighet for medlemskap. Har flere lokallag (19 i 2001). Lenker til Sverige, Danmark og mange andre land.
Norsk Slektshistorisk Forening - Publikasjoner (bl.a. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift), kurs, møter og bibliotek. Ser ut til å være et flott sted. Verdt et besøk
Slektsforum Karmøy - Lokal forening på Karmøy, som driver med slektsforskning og lokalhistorie. Krever medlemskap.
Landslaget for lokalhistorie
- Med blant annet en oversikt over lokalhistorielagene i Norge
The Bygdelag Page - Bygdelag are organizations of emigrant descendants from particular areas of Norway who are now living in North America. Each lag seeks to preserve and strengthen bonds with its home district or community-of-origin in Norway, much of it through genealogical research.

Kirker Mormonernes slektsdatabase over utvandrede til USA...... (The mormons genealogy database)
Utvandrings-arkiver

Utvandrersenteret Stavanger - Norwegian Emigration and Genealogy Center, i Stavanger. Ulike tilstelninger og foreninger, slektsforskningsprosjekter og emigrasjonsstudier. På Norsk og Engelsk.
Ancestors from Norway - Engelsk - Slektforskning i sammenheng med norsk utvandring til USA. Masse flotte lenker til nyttige sider, med mye informasjon om utvandring til Amerika, men du må kunne lese Engelsk. Inneholder også mange andre lenker forbundet til Norge (history, språk, kart, kamera, aviser, mat, sport, reiser etc.) Er verdt et besøk!
Norsk Utvandrermuseum Hamar
Ellis Island - The American Family Immigration History Center - Engelsk

Private slektsider Homepage of Christian F. Scheel
Slekt-genealogy Heidi Tofterå Slettemoen - Sjekk denne siden. Har mange lenker!
Slektsforskning (Bo Vidar Larsen) - egen slekt og oversikt over norske slektstavler inndelt på landsdel. Inneholder > 373 registrerte slektslinker (8/5-2000). Er vært et besøk
Digitalpensjonatet - Del av Digitalarkivet der andre kan publisere slektsdata og annet historisk materiale.
Norwegian Genealogy Ring - Webring for dem som forsker på norske røtter. Du må være medlem, men det er gratis.
Slektgransking - Private slektsdatabaser - Lenker til mange private slektsider
Slektsforskning ved Alf Christensen
Slektdatabase => Over 14000 slektninger? Slekttavler, tips og flere lenker til andre hjemmesider.
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet - Engelsk - Inneholdt 97 600 lenker - Mai 2001
Diverse Heraldikk og flagg - Laget av Hans Cappelen, en av Norges fremste heraldikere
Kulturnett Norge - Mye stoff om mangt; også slektshistorie, lokalhistorie og arkiv.
Norsk lokalhistorisk institutt
Slektsbiblioteket - Arkiv over personer som eier enkelte slektsbøker, bygdebøker og andre kilder. Disse personene er villig til å gjøre oppslag i sine kilder for deg.
Oversikt over slektsforskeres forsking i 800 kommuner før og nå.
Skandinavisk Heraldisk Selskab - Dansk - Utgir blant annet Heraldisk tidsskrift
Slekt Norge - Nyhetstjeneste for slektsforskere. Også kalender, ordbok og omtaler av litteratur, nettjenester, dataprogrammer og organisasjoner. Firmaet tilbyr konsulenttjenester og publisering innen slektsforskning.
Gårdsmatrikkelen fra 1880 - Universitetet i Tromsø
Matrikkelutkastet fra 1950 - Er sortert på fylke og kommune. Tilhører Dokumentasjonsprosjektet. 
RYGH's - Norske gårdsnavn. Tilhører Dokumentasjonsprosjektet. 

The Oldest Human Beings - Engelsk - Liste over personer som har blitt eldre enn 110 år gammel!

Digitale kart:

  • TIGER Mapping Service - The "Coast to Coast" Digital Map Database. Digitale kart over USA som kan lastast ned
  • Norsk søkbart kartsystem, Geoweb frå Telenor geomatikk

Engelske lenker (English links)

Genealogi - Inneholder over 8000 lenker. En enorm database med mulighet til å søke over 700 Millioner navn!
Genealogy Forum - ancestry.gif (4507 bytes) - Sentrert på Amerika
Eastman's Online Genealogy Newsletter - Tilhører Ancestry.com. Har mer enn 21000 lesere over hele verden hver uke, og alle er slektsforskere/genealoger som bruker datamaskin.
Genealogy.com - Over 441 000 besøk sept 1999
How to trace your ancestors in Norway - En veldig nyttig innføring i Norsk slektforskning. Er den ledlagt?
Norwegian Research Sources - Del av rootsweb.com - Med 877 000 besøk sept 1999.

WW-Person - A data base of the higher nobility in Europe, med mere enn 290000 personer registrert: http://www8.informatik.uni-erlangen.de/html/ww-person.html


Og nå litt til utlandet.

DANMARK

DIS-Danmark Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie Hvem Forsker Hvad Rigsarkivet
Dansk Demografisk Database      

SVERIGE

Sveriges Släktforskarförbund - Med nettavisen Rötter Riksarkivet DIS-Sverige Anbytarforum - Svensk diskusjonsgruppe...... (Swedish discussion group)

FINLAND

Genealogiska samfundet i Finland - Finnes i Svensk og Engelsk utgave Riksarkivet - Finnes i Svensk utgave    

ISLAND

Ættfræðifélagið - Finnes i Engelsk utgave Riksarkivet - På Islandsk, selvsagt.    

Hvor man kan lete:

TRYKTE KILDER, hva har andre gjort før

Slektsbøker Morten Hansen: 'Norske slektsbøker'
Jan Solem: 'Norsk slektshistorisk bibliografi'
Bygdebøker Harald Andersen: 'Norsk lokalhistorie'
Frode Fyllingsnes: 'Lokalhistorisk litteratur 1969-1989'
http://www.hivolda.no/ahf/historie/lesja/bygdeboker.htm 
   

KIRKEBØKER (ministerialbøker) o.l.

Kirkebøker I Statsarkivene; med fødsel/dåp, konfirmasjon, forlovelse/vigsel, død/begravelse, inn- og utflytting: 
Digitalarkivet
Klokkebøker I Statsarkivene; klokkerens versjon av prestens kirkebok.
Kommunikantbøker I Statsarkivenes prestearkiv; med oppføring av nadverdsgjestene
Sjeleregister I Statsarkivenes prestearkiv; med prestens lister over familiemedlemmer m/alder.
Prestens attestsamlinger I Statsarkivenes prestearkiv; prestens samlinger av diverse attester ved feks militæres vigsel, vigsel utenbygds, vaksinasjonsattester, dåps- og konfirmasjonsattester, forlovelser, inn-/utflyttinger, mfl.
Kongelig bevilling I Riksarkivet;
for feks vigsel i hjemmet, ved forbudne ledd, mffl.
   

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Manntall I Riksarkivet og/eller Statsarkivene;
forløper for folketelligene, bare den mannlige del av befolkningen; 1660 & 1701
Folketellinger I Riksarkivet og/eller Statsarkivene;
navn+alder+diverse andre opplysninger om hver innbygger, 1801, 1865, 1870 (byene), 1875, 1885 (byene), 1891 & 1900.
   

SKIFTER o.l.

Skifteprotokoller I Statsarkivene;
arveoppgjør etter dødsfall, m/arvinger og boets verdier
Dødsfallsregistering I Statsarkivene;
dødsfallister etter skiftene, m/arvinger
Overformynderiets ruller I Statsarkivene;
umyndige arvinger m/verger
   

MILITÆRE kilder

  1. Militære ruller - i Statsarkivene, prestens lister over alt mannkjønn i tjenestepliktig alder.

  2. [Sjømannsruller og mønstringsprotokoller - i Statsarkivene, sjømannens navn, fødested, bosted, mm.

  3. [Borgervæpning - i Statsarkivene, halvmilitære styrker i byene

DOMSTOLER, POLITI, FENGSLER

  1. Tingbøker - i Riksarkivet og/eller Statsarkivene

  2. Politiarkiv - i Riksarkivet og/eller Statsarkivene

  3. Fengselsarkiv - i Riksarkivet og/eller Statsarkivene

SKATTEMANNTALL 

MATRIKLER

PANTEBØKER OG PANTEREGISTRE

MAGISTRATARKIV

FLYTTING, INNVANDRING, UTVANDRING

Emigrantlister i Digitalarkivet]

 

Verktøy i slektsforskingsarbeidet

Gendesigner, "shareware" slektsprogram - Engelsk
PC-programvare/slektsprogram - Utenlandsk programvare kan enkelt kjøpes fra England: http://www.twrcomputing.co.uk/ - Engelsk


Sider hvor jeg har funnet nyttig informasjon

Dansk slektside med en god del info. om noen våre forfedre fra Danmark. http://www.Nose.dk/Norge/Rasch2.html
Hjemmeside fra Ål hvor jeg fant litt. Sigmund Førdes hjemmeside
Hjemmesiden til Sven Rübner Johnsen Hjemmeside til Sven Rübner Johnsen
Diverse notater fra boken "Folk og Fortid i Hol" http://home.eunet.no/~omarov/Slekt/notes.html
Noen ord om Anders & Ludvig Eberstein etc. http://www.namiko.no/spesielle_forhold.htm
Hjemmesiden til Rolf Gunnar Jakobsen
Johannes Galte & Herborg Torbjørnsdatter
Hjemmeside: http://home.online.no/~roljakob/
Slektside: http://home.online.no/~roljakob/aner/84.htm
Hjemmesiden til Reidun Olsen. Fant data om Norske Konger http://www.salthe.com/tor/slekt/
Sagaterminologien for slektskap og vennskap http://www.hist.uib.no/hovudfag/hovudopp/hovedb-Kap.2.html
Hjemmeside for Kjell Skagestad (hovedsiden) For exemple: http://hjem.sol.no/kskagest/slekt/Per01296.htm
Mere om de Norske Konger
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/3838/ane12.html
Per Nermo 's Home Page http://home.online.no/~nermo/
Sist oppdatert Mars 5, 2005 10:28:45