G E N E R A S J O N 6

32B Erich Werpe 1702 Knut Nedrejorde Sigrid Haugen 1777-??-??
33B Margit Werpe 1739 Tolleiv Hallsteinsgard Guri Berg 1810-??-??
Barn:
 1. Knut Werpe (f. 1774 , d. 17/4-1853)

34A Lars Olson Villand 1731 Ola Uthus (Fossgard) Ragnhild Villand 1797-??-??
Updated: 15/10/2004 La inn mere informasjon.
81B Gro Røo 1735 ca Tomas Røo Randi Gjuvsjord 1773-??-?? ca.
Updated: 15/10/2004 La inn mere informasjon. Lars Villand er den samme som Lars Grøvo! Lars var født på søre Villand. Han var den mest forstandige og rolige av de åtte Villandsbrørdrene. Han syns å ha hatt stor tillit av slekten og bygda. En historie forteller at han engang prøvde å ta lensmannen Eirik Nerol (er det den samme som Eirik Nerol, født 1720, de var begge min tip-tip-tip-tip-oldefar, på henholdsvis far og min morside)? fordi han hadde panta hos Lars. Lensmannen kasta derimot Lars i golvet så han svima av. Lars kom senere og takket for at han var blitt reddet fra å gjøre ulykke på lensmannen og seg selv. Han var etter dette en rolig kar. Han hadde et ordtak som lyder 'D'er vidt vegamot". Det betyr noe sånt som "Der er mange steder der mange veger møtes". Har troligens gjennomgått en militaer-utdannelse før han 8/5-1753 kjøpte Grøvo (nordre). Han var da tittelert som "mannhafte Corporal". Han var fehandler og skrivekyndig. Han og Gro flytta dit samme år og bodde der så lenge Lars levde. Etter at Gro døde ca. 1773, giftet han seg med Barbro Sørbøen. Han solgte garden 29/9-1796, året før han døde. Han var da blitt 66 år gammel.
Hun var den andre i en søskenflokk på åtte.
Source: FFH IV: 215, 264  

Hva hette far til Gro? Var det Tomas Røo eller Tomas Råen?

Barn:
 1. Randi Grøvo (f. 31/1-1762 , d. 1813)
 2. Ola (f. 1755 )
 3. Elling (f. 2-1758 , d. 1811)
  Han var døpt 5/2-1758. Giftet seg 1782 med Birgit T., 1795 med Guri S. Sand & 1798 med Gro E. Tune (fra Ål).
 4. Ragnhild (f. 1/6-1760 )
  Giftet seg med Torkjell H. Uthus (fra Ustedalen).
 5. Birgit d.e. (f. 7/10-1764 )
  Var ugift, man hadde et barn med Asle Mehus (Elling f. 1796).
 6. Turi (f. 1/11-1766 )
  Giftet seg 1797 med Ola O. Villandseie (fra Kluften).
 7. Sigrid (f. 29/10-1769 )
  Giftet seg med Tomas L. Villandseie (Granhola).
 8. Birgit d.y. (f. 12/4-1772 )
  Giftet seg 1821 med Rasmus E. Solien og 1828 med Jacob K. Solien.

34B Knut Skattebøl 1746 Ola Anne Ulshagen ?
35B Kristi Rikansrud 10/9-1747 Eirik Barskrind Margit Villand Rikansrud 1809-??-??
Barn:
 1. Anne Skattebøl (f. 1778 , d. 10/10-1865)

36A Knut Halvorgard 1730 Halvor Ovavoll Anne Larsgard 1775-??-?? (before)
37A Sigrid Sveingard 1742 Per Nedrejorde Rannei Skøro 1742-??-??
Sigrid giftet seg andre gang med Nils Olson Hølun , som overtok garden.
De giftet seg 1761. De bodde i Sveingard (søre Skøro) 1770.
Barn:
 1. Halvor Sveingard (f. 1765 , d. 11/4-1836)

36B Ola Paulgard 1752 Paul Paulgard Rønnaug Tufte 1841-12-17
37B Gunhild Bry 1745 Ola Bry Kari Rue 1825-03-26
Han var døpt 15.oktober 1752.
Gunhild var fra nordre Bry i Hovet.
Source: FFH V:324  
Barn:
 1. Paul Paulgard (f. 1776 , d. 1821)

38A Johannes Berg 1735 Halvor Berg Rønnaug Hallsteinsgard 1818-12-16
Updated: 16/10/2004 La inn litt mere data.
39A Sissel Kyrkjedeld 1756 ? ? 1794-??-?? (before)
Updated: 16/10/2004 La inn litt mere data. Han var min TippTippTippOldefar. Johannes var fe og heste-handler, spesielt i Sunnfjord. På søre Berg ver de spesielt godt kjente med handelskarer fra Vestlandet, som ofte overnattet på Berg. Han kjøpte i 1770 også garden søre Ovavoll, som han solgte igjen i 1779, men tok unna Fagerdalen, som siden har hørt til Berg. Etter skiftet 12/10-1773, etter hans mor Rønnaug, ble garden søre Berg verdsatt til 600 rdlr. Johannes overtok deler av garden etter at hun døde, og hele garden da hans stepfar (Ola Anderson) døde i 1777. Han solgte garden 12/10-1803 til eldste sønnen Halvor. for 699 rdlr. Etter det har ikke min slekt bodd på Berg. Var den siste av 3 generasjoner etter at hand bestefar Hermunn Asgrimson Rue i 1702. Det var skifte etter Johannes 15/2-1819.
Sissel var min TippTippTippOldemor. Var fra Leveld i Ål. Det var skifte etter henne i 1794 etter en brå død, da hun etter en tur i kirken i Holet, skulle sette seg i salen. Hesten sprang ut og hun ble hengende med foten i stigbøyla og dratt med, og mistet livet. Dette hendte ved plassen Stad unna Brattåker. Hun ble bare 38 år gammel.
De hadde søre Berg i 1773. Kjøpte også Ovavoll i 1770, men solgte den igjen i 1779.
Source: FFH IV: 534-535   FFH IV: 535  
Barn:
 1. Ågot Berg (f. 1772 , d. 15/11-1825 (før))

38B Elling Sekshus 1733 Asle Uthus Sigrid Villand 1803-??-??
39B Dordei Skurdalen 1741 Svein Sausgard Kari Gjivsjord 1817-04-18
Gift 1764.
Eller hette han Elling Uthus.

Barn:
 1. Turi Sexhus (f. 1780 , d. 1815)

40A Knut Øvremyro 1700 Sjugurd Øvremyro Birgit Brattåker 1762-??-?? (before)
41A Lukris Aslegard 1710 ca. Asle Skurdalen Botil Tufto ?
Bodde sannsynligvis på Aslegard (Skurdalen) sammen med foreldrene til Lukris.
Source: FFH VII-476  
Barn:
 1. Svein Aslegard (f. 1740 ca. )

40B Elling Grøvo 1757 Lars Grøvo Gro Røo 1811-??-??
Updated: 15/10/2004 La inn litt info.!
41B Birgit ? Tolleiv ? 1794-??-??
Updated: 15/10/2004 La inn litt info.! Var døpt 5/2-1758. Han kjøpte halvdelen av Tufto i Kvisla 2/2-1786 av sin bror Ola. Var på den tiden 29 år gammel. Han var den første av min slekt til å eie garden Tufto. I dag er det den 7 ende generasjon. Hans del av Tufto ble 17/2-1798 taksert. Veien ble satt til 600 rdlr., husene 200 rdlr. og skogen til 200 rdlr. Han solgte sin del til sønnen Ola 14/9-1807. Elling var min Tipp Tipp Tipp Oldefar.
Source: FFH VI: 63-64   FFH IV: 216  
Barn:
 1. Ola Tufte (f. 1782 , d. 14/3-1863)

42A Arne Skøro 1722 ca. Pål Isakson Skøro Åse Brattåker 1770-??-?? ca.
43A Kristi Halvorgard 1735 ca. Halvor ? ?
Arne bodde i Eggen i 1766. Han var halvbror til Ragnhild Villand, mor til Villandsbrørdrene.
Kristi var gift 2 gang med Sjugurd Knutson Aslegard.
Source: FFH V:340 & 521  
Barn:
 1. Anne Eggen (f. 1768 , d. 10/3-1843)

42B Svein Sletto 1751 Svein Nerol Ingebjørg 1839-03-02
43B Guri Havarsgard 1747 Ola Havarsgard Sissel Arnegard 1827-??-??
Barn:
 1. Birgit Nestegard (f. 1783 , d. 22/6-1861)

44B Peder Maurseth 1734 Asbjørn Maurseth Ingebjørg Logreid 1769-??-??
45B Anna Katrina Garatun 1730 Nils Garatun Lisbet Maria Augnaland ?
Barn:
 1. Asbjørn Maurseth (f. 1761 , d. 19/3-1851)

46B Helge Hallsteinsgard 1739 Tolleiv Hallsteinsgard Guri Berg 1798-??-??
47B Turi Uthus 1755 Knut Birgit Raunsgard 1795-??-?? (before)
Gift1775.
Barn:
 1. Ambjørg Hallsteinsgard (f. 1775 , d. 6/8-1856)

48B Tolleiv ? ? ? ?
Barn:
 1. Tolleiv Hagene (f. 1798 )

50B Amund Hefte ? ? ? ?
51B Åse Hellinghaugen 1763 Mons Anne Grøvo ?
Source: FFH IV:205 & 212  
Barn:
 1. Ingebjørg Hefte

52B Trond Ruud 1761 Sjugurd ? 1841-09-23
53B Margrethe Rasch 1764 Jørgen Peter Rasch Maria Bendeke Holter Selmer 1836-10-23
Trond kom til Ål fra Ruud på Nes, som sersjant. Han var med i krigen 1807-14.
Døbt 2 okt. 1764, Nes kirke.
Han & Margrethe (kalt Grethe) kjøpte i 1810 Nedre Sundre i Ål. Garden ble snart kalt Gretegarden etter Margrethe, og stugu, som lensmann Torkjell Olsson Villand hadde bygd 1767, vart kalla Gretestugu. Denne stugu ble i 1913 solgt til Bryggerieigar Schou og satt opp igjen i Holmenkollåsen i (Oslo) Kristiania. De tok begge to navnet Sundre, etter garden. Gift: 23/8-1787 - Nes kirke Margrethe & Trond fekk 10 eller 11 barn.
Source:
Er han født 1761 eller 1764?

Barn:
 1. Sjugurd Sundre (f. 17/10-1780 )

54B Levor Garnos ? Levor ? ?
55B Liv Villand 1776 Knut Sundreplassen Jørand Villand 1844-01-24
Levor Garnos var fra Nes i Hallingdal.
Barn:
 1. Jørann Sundre (f. 25/12-1797 )

56B Eirik Nerol 1720 Ola Nerol Birgit Breiehagen 1803-??-??
Updated: 16/10/2004 La inn mere informasjon.
57B Åse Nerol 1728 Pål Brattåker Jørand Verpe 1776-??-??
Updated: 16/10/2004 La inn mere informasjon. Eirik var min TippTippTippOldefar. Overtok garden Nodre Nerol etter sin far Ola Breiehagen - Foss fra omkring 1752. Han må ha bygd seg en ny stugu med årstallet 1753 like etter å ha overtatt garden. Han fikk i 1759 tillatelse til "krohold og gjestgiveri" på garden. Ahn ble utnevnt til Lensmann 16/2-1765, fordi de trengte en sterk og handfast kar til å ta seg av "kjempene" på den tiden, særlig Villandane og Mehuskarene. Han gjorde også tjenste som "skrivar" ved en takst i 10/10-1767. Han kjøpte i 1788 Nodre Mehus (hvor han døde i 1803), og overlog garden Nerol til ynsgte sønnen Ola med skøyte 16/2-1791. Han døde på Nordre Mehus i 1803. Ved skifte samme år var det lausøre for 256 rdlr. Og Mehus for 900 rdlr. Og han hadde 299 rdlr. Til gode hos sønnen på Nerolshaugen.
Source: FFH_III: 823 824, 637   FFH III:781 & 823  
Barn:
 1. Ola Nerol (f. 1768 , d. 24/3-1865)

58B Knut Nos ? ? ? ?
Barn:
 1. Gro Nos (f. 1778 , d. 31/4-1865 ?)

60B Henrik Øvrejorde 1760 Torstein Øvrejorde Ingeborg Stave 1823-??-?? (after)
61B Guri Verpe 1769 (før) Eirik Nedrejorde Margit Hallsteinsgard 1817-05-12
Barn:
 1. Torstein Øvrejorde (f. 1791 , d. 18/10-1871)

62B Lars Øyo 1745 Hermo Sausgard Birgit Gjivsjord 1817-04-08
63B Anne Løyto 1750 Kitil Rue Kristi Ovavoll 1822-05-29
Han var fra Øyo på Geilo.
Barn:
 1. Kristi Løyte (f. 1791 , d. 1875)

50A Ola Andresson Fossgard 1702 ca. ? ? ?
Updated: 30/09/2004 Nyregistrert!
51A Turi Asledtr. Fossgard 1728 ca. Asle Uthus Sigrid Villand ?
Updated: 30/09/2004 Nyregistrert! Source: FFH VII:298-299   FFH VII:298-299,204  
Barn:
 1. Ragnhild Olsdtr. Geilo (f. 1756 , d. 1811)

G E N E R A S J O N 7

66B Tolleiv Hallsteinsgard 1699 Helge Hamarsbøen Birgit Uppsata 1757-??-??
67B Guri Berg ? Ivar Gjeldåker - Ål ? ?
Barn:
 1. Margit Werpe (f. 1739 , d. 1810)
 2. Helge Hallsteinsgard (f. 1739 , d. 1798)

68B Ola Skattebøl 1714 Knut Jørand 1757-??-??
69B Anne Ulshaugen ? ? - fra Kongsberg ? 1773-??-??
Barn:
 1. Knut Skattebøl (f. 1746 )

70B Eirik Barskrind 1710 Ola Rasmusson Barskrind Kristi Aslesdtr. Juvsjord 1777-??-??
71B Margit Rikansrud 1724 Ola Uppsata Villand Ragnhild Villand ?
Eirik fekk skøyte på Rikansrud hjå Tolleiv T. Rikansrud i 1743 for 600 rd. I 1744 kjøpte han gardplassen Storli-Øyen hjå presten Boyesen i Nes for 100 rd. Dette skøytet vart avlese til mortifikasjon i 1749.
I 1748 heldt han gardsyn i Rikansrud: Nye hus som Eirik hadde sett opp: ny stugu m/kjellar, 3 par vindauge, to doble roskåp, to matskåp, himmelseng, sval på aust og sørsida = 80 rd; ei liten bu = 12 rd; sauehus = 16 rd; to vedaskålar = 9 rd; badstugu = 7 rd; to luer i jordet=5 rd; ei lu i Djupedal = 2 rd; kvernhus = 10 rd. Dei gamle husa på garden: ei stugu som var vølt for 10 rd; ei bu m/loft som var vølt for 6 rd; eit lite stabbur vølt for 3 rd; bryggerhus vølt for 6 rd; eldhus vølt for 1 rd; fehus vølt for 14 rd; ein låve med nytt tak - vølt for 16 rd; ein heststall - dårleg. På langstølen Bjørnestølen: bu, låve og fehus var vølt for 20 rd. På Langedokkstølen: ei ny bu = 11 rd; På heimstølen Brøttet: bua var vølt for 4 rd. Nybrot, grøfting og forbetring av åker og eng = 37 rd. Retten sette årleg leige for garden til 10 rd. (1144) s 2.
Eirik var av dei som kunne stille blod. Han vart henta då Tolleiv Barskrind vart drepen, men Tolleiv var død då Eirik kom fram. Margit var av Villandslekt og ho er beskrivi i boka "Villandane" av Lars Reinton. Ein gong dei var på Bjødnastølen ho og mannen, bad mannen om hjelp til å få ei kløv opp på hesteryggen. Margit, som stod med ein primkjel som nett var kome i 'røringa', kvidde seg for å gå frå arbeidet sitt. Men Eirik vart ved å masa om hjelp. Då rann sinnet på ho Margit. Ho slepte primstaven, sprang ut or bue og sette kløva på hesteryggen aleine. Deretter fata ho Eirik i skjortekragen og buksebaken og kasta han over både hesten og kløva. "E du reiug no?", sa ho Margit då ho gjekk innatt til primkjelen.
Eirik kjøpte Barskrind for 325 rd i 1753 hjå presten. I 1777 vart Barskrind sett til 600 rd, og gjeve til sonedottera Kristi Tolleivsdtr. og dottera Haldis som då arva 300 rd kvar. Mikkel Toreson Hove kom til dottera Ragnhild og ville ha henne, men ho ville ikkje vita av han. Då kom han att med nokre karar, dei tok og stappa Ragnhild opp i ei ploggekiste og køyrde av garde. På vegen bora dei eit hol i kista så ho ikkje skulle kjøvast. Då dei var komne eit stykke, slapp Ragnhild ut or kista. Utruleg nok, Mikkel vart gift med Ragnhild. Sjå meir under Hove.
Nyårskvelden 1784 var det uroleg i Rikansrud. Svigersonen Mikkel Toreson Hove hadde hatt ein rettstvist med Svein Olson Rikansrud om ein handel. Venteleg hadde han fått høyre kva meining Margit hadde om dette. Nyttårskvelden la Mikkel i veg til Rikansrud saman med ein son. "I kveld ska du folgji te'n gommo, og då ska bi gjort slikt bilethoggararbeid på glas og døra at det ska spørjast!" Mikkel brukte øks og hogde seg gjennom ytredøra. Inne i gangen brukte han grev på neste dør, men gav opp. (Innanfor stod ho svigermor klar med øksa.) Før han gjekk derfrå, hadde han knust 32 glasruter.
Margit Rikansrud var søster til forfedre Torkjell Villand og halvbror til Lars Grøvo, også en av mine forfedre. Det fortelst at Margit Olsdtr. vart henta til Rikansrud for å stelle for farbroren Tolleiv dei siste åra han levde.
Gift 1742.
Barn:
 1. Kristi Rikansrud (f. 10/9-1747 , d. 1809)

72A Halvor Ovavoll 1702 Halvor Ovavoll Ingebjørg Nerol 1762-??-?? (before)
73A Anne Larsgard 1701 Vebjørn Larsgard Margit Brattåker 1784-??-??
Det var skifte etter Halvor i 1762.
Overtok Halvorgard i Sudndalen i 1722. Stallene fra Halvors tid er nå på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Sønnen Vebjørn overtok garden i 1762.
Source: FFH V:422, 563  
Barn:
 1. Knut Halvorgard (f. 1730 , d. 1775 (før))

72B Paul Paulgard 1724 Herbrand Skurdalen Ragnhild Hallsteinsgard 1773-??-??
73B Rønnaug Tufte 1720 ? Gunvald Tufte Margit Pukerud 1806-??-??
Paul var fra Skurdalen.
Gift 1751.
Eller hette han Paul Pålgard?

Barn:
 1. Ola Paulgard (f. 1752 , d. 17/12-1841)

74A Per Nedrejorde 1704 ca. Knut Nedrejorde Sigrid Haugen ?
75A Rannei Skøro ? Eirik Medgarden Gjertrud Skøro ?
Per kjøpte som ungkar (i 1736) halvparten av Einset og Garli. Kjøpte senere (16/7-1736) øvre Skøro, og overtok garden Sveingard (søre Skøro) i 1756.
Source: FFH V:562 & 563, IV-135  
Barn:
 1. Sigrid Sveingard (f. 1742 , d. 1742)

74B Ola Bry 1713 Mikkel ? 1762-02-??
75B Kari Rue 1708 ? Eirik Rue Guri Larsgard 1758-??-??
Ola var fra nordre Bry i Hovet.
Source: FFH V:324   FFH-IV:360 IV:360  
Hette han Bry eller Eggeslåtta?

Barn:
 1. Gunhild Bry (f. 1745 , d. 26/3-1825)

76A Halvor Berg 1704 Hermunn Rue Gunvor Olsdtr. 1751-06-15 (before)
77A Rønnaug Hallsteinsgard ? Johannes Hallsteinsgard Guro Larsgard 1773-10-12 (before)
Det var skifte etter Halvor 15/6-1751.
Det var skifte etter Rønnaug 12/10-1773. Hun var gift andre gang med Ola Anderson.
De overtok 1725 søre Berg.
Source: FFH IV:534  
Barn:
 1. Johannes Berg (f. 1735 , d. 16/12-1818)

76B Asle Uthus 1693 Lars Uthus Turi Strand ?
77B Sigrid Villand 1703 ? ? ?
Barn:
 1. Elling Sekshus (f. 1733 , d. 1803)
 2. Turi Asledtr. Fossgard (f. 1728 ca. )

78B Svein Sausgard 1700 ca. ? ? ?
79B Kari Gjivsjord 1705 ? ? 1764-??-?? (after)
Barn:
 1. Dordei Skurdalen (f. 1741 , d. 18/4-1817)

80A Sjugurd Øvremyro ? Kitil Åker Margit Mørk 1710-??-?? (before)
81A Birgit Brattåker 1653 Svein Brattåker Åse 1747-??-??
Sjugurd var nodre Mørk (Hovet).
Det var skifte etter Birgit 9/10-1747.
De eide halvparten av Øvremyro fra ca. 1700.
Source: FFH IV:14, VII:476 & III:520  
Barn:
 1. Knut Øvremyro (f. 1700 , d. 1762 (før))

80B Lars Grøvo 1731 Ola Fossgard Ragnhild Villand 1797-??-??
Updated: 15/10/2004 La inn mere informasjon.
81B Gro Røo 1735 ca Tomas Røo Randi Gjuvsjord 1773-??-?? ca.
Updated: 15/10/2004 La inn mere informasjon. Lars var fra søre Villand. Var nok født i Hovet. Far hans var på den tiden eier av Villand. Han var halvbror til Margit Rikansrud og Torkjell Villand (begge mine forfedre). Hans mor Ragnhild Villand giftet seg igjen etter at hun ble enke etter Blank-Ola. Lars overtok Nodre Grøvo 8/5-1753, 22 år gammel. Ble da kalt "mannhafte Corporal Lars Olsen Willand", så han må ha vært innom militæret. Han var no. 2 av yngstelaget av Villandbrødrene. Var en av de roligste og sindige av de 8 brødrene. Vi finner han ikke for retten for slagsmål, men derimot veldig ofte for pengesaker, og som formynder for enker eller barn av de andre brødrene som va kommet in vanskeligheter. Synest å ha vært en mann med tillit i slekt og bygd. Han var "fehandler". Var på listen av de betalte handels-skatt i 1749, 1751, 1758 og 1763. Det ser også ut til av hav kunne skrive. Han har selv skrevt i en "huspostil" som nå er på Aaker "Lars Olssen Willand 1765. Egen Haand". En av lærene i bygen på den tiden skrev "Og det samme aar skolede jeg hos Lars Olsen på Grove." - "Der holt jeg skole en Uge på gården Grove". Han solgte garden 29/9-1796, året før han døde.
Hun var den andre i en søskenflokk på åtte.

Hva hette far til Gro? Var det Tomas Røo eller Tomas Råen?

Barn:
 1. Elling Grøvo (f. 1757 , d. 1811)

82A Asle Skurdalen 1670 ca. Ola ? 1752-??-??
83A Botil Tufto 1680 ca. Engebret Nørdstegard Olaug 1752-??-?? (after)
Asle var i Aslegard (Skurdalen) i 1709.
Source: FFH VII-475, 476  
Barn:
 1. Lukris Aslegard (f. 1710 ca. )

82B Tolleiv ? ? ? ?
Barn:
 1. Birgit (d. 1794)

84A Pål Isakson Skøro 1690 ca. Isak Skøro Birgit Persdtr. 1732-??-??
287B Åse Brattåker 1675 ca. Svein Brattåker Margit Nestegard 1738-??-?? (after)
Pål og Åse bodde sannsynligvis en tid på Villand da de var kalla Villand i 1728. De giftet seg ca. 1721, ett år etter at Elling Villand døde, far til Villandsbrødrene og Åse's første mann. De kjøpte nedre Skøro 3/6-1723.
Source: FFH V:521   FFH V:340 & 521  
Barn:
 1. Arne Skøro (f. 1722 ca. , d. 1770 ca.)

84B Svein Nerol 25/5-1710 Ivar Rue Halldis Nedremyr 1751-??-??
85B Ingebjørg 1729 ? ? 1814-??-??
Barn:
 1. Svein Sletto (f. 1751 , d. 2/3-1839)

86B Ola Havarsgard 1716 Asle Havarsgard Guri Bakketeigen 1800-??-??
87B Sissel Arnegard 1724 Ola Arnegard ? 1803-??-?? (before)

Eller hette hun Tullegarden?

Barn:
 1. Guri Havarsgard (f. 1747 , d. 1827)

88B Asbjørn Maurseth 1710 Per Tveit Ashild 1784-??-??
89B Ingebjørg Løgreid 1707 Helge Rannei 1764-??-??
Gift 1732.
Barn:
 1. Peder Maurseth (f. 1734 , d. 1769)

90B Nils Garatun 1699 Olmo Garatun Anna Myklatun 1740-??-??
91B Lisbet Maria Augnaland 1697 Hans Anna Katrine Riber 1748-??-??
De giftet seg 1721.
Barn:
 1. Anna Katrina Garatun (f. 1730 )

94B Knut 1730 ca. Asle ? 1773-??-?? (before)
95B Birgit Raunsgard ? Ola Raunsgard Rønnøg 1815-??-?? (before)
Barn:
 1. Turi Uthus (f. 1755 , d. 1795 (før))

102B Mons ? ? ? ?
103B Anne Grøvo ? Halvor Grøvo Birgit Ovavoll ?
Source: FFH IV:202  
Barn:
 1. Åse Hellinghaugen (f. 1763 )

104B Sjugurd ? ? ? ?
Barn:
 1. Trond Ruud (f. 1761 , d. 23/9-1841)

106B Jørgen Peter Rasch 28/10-1738 Christian Arent Rasch Birgitte Marie Windekilde 1777-??-??
107B Maria Bendeke Holter Selmer 3/4-1740 Christian Albrecht Selmer Margrethe Holter 1792-07-28
Han ble også kalt Georg P. Rasch. Var Cand. philos og Cand. jur..i København, sorenskriverassistent og vertshuseier i Nes, Hallingdal. Døde 1777 eller 1778. Han ble oftest kalt Petter Rasch. Kom til Nes fra Christiania. Petter Sundre Holshaugen, også etterkommer fra Jørgen P. Rasch, fortalte at Jørgen kom til Nes som laerer for barna til de kondisjonerte på stedet. Blandt disse var Maria B. H. Selmer (datter av major Christian A. Selmer), som da var voksne. Det endte med at de giftet seg 10/9-1756. Petter Rasch jobbet siden som kontorist og drev ved siden av et gjestgiveri. Referense: IE-20
Maria B. Selmer var gift 2. gang (29/10-1778) i Nes med Helge Trondson, lensmann i Nes i . De hadde ingen barn.
Barn:
 1. Margrethe Rasch (f. 1764 , d. 23/10-1836)
 2. Birgitha Christina Windekilde (f. 1756 ca. , d. 1843)
 3. Maren Cathrine (f. 1758 ca. , d. 1831)
  Døpt 7/12 1758.
 4. Christian Albert (f. 1762 ca. )
  Døpt.4/6 1762.
 5. Johan Philip Bokkenhoffer (f. 1763 ca. , d. 1807)
  Døpt 2/2 1763,
 6. Kirstine Holter (f. 1767 ca. , d. 1865)
  Døpt 22/2 1767.
 7. Christian Arendt (f. 1770 ca. , d. 1842)
  Døpt 25/2 1770.
 8. Johan Henrik Selmer (f. 1774 ca. , d. 1831)
  Døpt 10/4 1774.

108B Levor ? ? ? ?
Barn:
 1. Levor Garnos

110B Knut Sundreplassen ? ? ? ?
111B Jørand Villand 1741 Torkjell Villand ? ?
Barn:
 1. Liv Villand (f. 1776 , d. 24/1-1844)

112B Ola Nerol 1690 ca? Eilev Foss Ingebjørg Sand ?
Updated: 15/10/2004 La inn noe informasjon.
113B Birgit Breiehagen ? Knut Breiehagen Birgit Sato ?
Updated: 15/10/2004 La inn noe informasjon. Ola hadde vært med i slaget ved Norderhov kirke i 1716. Ola Erikson Nerol (hans sønnesønn) har fortalt historier etter ham fra den tiden. Han hadde 7 barn med sin kone Birgit. Overtok Nerol i 1733. Var den første i min slekt til å bo på garden. Den ble 12/2-1759 verdsatt til 109 rdlr. Og Breiehagen (som de også eigde) til 171 rdlr. Sønnen Eirik overtok Nerol omkring 1752.
Source: FFH III: 822-823  
Barn:
 1. Eirik Nerol (f. 1720 , d. 1803)

114B Pål Brattåker ? Ola Brattåker Gunnvor Mehus 1773-??-?? (before)
115B Jørand Verpe 1710 Sjugurd Tufte Jørand Verpe 1778-??-??
Source: FFH III:780-781   FFH IV:37   FFH III:780-781  
Barn:
 1. Åse Nerol (f. 1728 , d. 1776)

120B Torstein Øvrejorde 1724 ? ? 1801-??-?? (after)
121B Ingeborg Stave 1735 Ola Stave Rønnøg Mehus ?
Stave på Ål.
Barn:
 1. Henrik Øvrejorde (f. 1760 , d. 1823 (etter))

122B Eirik Nedrejorde 1702 ? ? 1799-??-??
123B Margit Hallsteinsgard 1739 ? ? 1810-??-??
Margit var fra Hallsteinsgard i Ustedalen.
Barn:
 1. Guri Verpe (f. 1769 (før) , d. 12/5-1817)

124B Herman Sausgard 1702 Andres Sausgard Guri Geilo 1796-??-?? (before)
125B Birgit Gjivsjord 1714 Sander Gunhild Rygg 1751-??-?? (before)
Barn:
 1. Lars Øyo (f. 1745 , d. 8/4-1817)

126B Kjetil Rue 1708 ca. ? ? 1787-??-??
127B Kristi Ovavoll 1720 ca. ? ? ?
Barn:
 1. Anne Løyto (f. 1750 , d. 29/5-1822)

Hopp til første siden Hopp tilbake en side Hopp til neste side Hopp til siste side
Georg Hognerud
Email: georg.hognerud@gmail.com
Sist oppdatert:
30 janvier 2005 (18:07:19)