G E N E R A S J O N 4

8A Elling Haugen 1797 Tomas Sire Randi Grøvo 1882-03-18
Updated: 16/10/2004 La inn mere informasjon.
9A Ingeleiv Sveingard 1803 Halvor Sveingard Ågot Berg 1887-01-12
Updated: 16/10/2004 La inn mere informasjon. Elling var min TippOldefar. Han ble født i Haugen. Var 2 person til å flytte til Ellingplassen (ble tidligere kalt Brøtaslåtta og Tuftehaugen) i 1825. Drev med korn-maling mest hele vinteren nede i Djupedal-fossen, hvor han holdt til i et kvernehus som hadde en peis, og hvor han lå på en benk. Det var her han nesten mistet livet i 1860 da det kom en storflom nedover dalen. Ble berget i siste liten ved hjelp av et tau, ble dratt i land. Det var ikke noe kvernhus på øya etter det. Han var også en dyktig rosemaler, en av de beste i Hol. Måla også mye på Vestlandet, i Sogn og på Voss. Mye av halling-rosemalingen som finnes på Voss, er trulig etter ham, sier Styrkar Hirth på Voss. Drev og malte like til han døde 86 år gammel. Hans to sønner Tomas og Lars overtok rosemalingen etter ham. Han var blandt dem som måtte betale 39 rdlr. den 18/9-1826 etter dom i Overkrigskommisjonen, selv om lagretten 29/5-1827 hadde sagt "at endog bygdens folk i denne vinter af barmhjertighet har taget de deel af hans mange barn til sig, der de vare sultferdig". De tok utlegg i bruksretten han hadde i den bygning som han bodde i, og som stod på Nerols eigedom, verdsett til 10 spdlr., dessuten i ei blåmåla kiste utan lås, ei gamal pløggekiste, ein holk, ein vasså. Ei mjøljeringje, ei ullkorg, ei seng, ein raudmåla skåp med blå lister, ei kvit geit, ei svart såye, til samen for 17 spdlr. - Det var sannsynligvis ikke stort igjen i huset. Ellingplassen lå øde noen år etter at Elling døde inntil 1888 da den ble bygslet av Asle Sveinson Tufteplassen. Elling og Ingeleiv hadde 13 barn (7 gutter og 6 jenter).
Ingeleiv var født på Sveingard, hvor hun bodde til hun giftet seg, 21 år gammel, med Elling i 1824. Hun skar en gang over pulsåren og berget livet ved at Klemmit-Ola demte for blodet. Da Elling døde i 1882, satt Ingeleiv alene som enke på garden til 1884 da hun troligen flyttet til Eikro, hvor hun døde i 1887, 84 år gammel.
De overtok Ellingplassen (garden har fått navnet sitt etter Elling, den hette før Tuftehaugen) i 1825. Elling og Ingeleiv hadde det svaert vanskelig og de slapp til tider opp for mat. De livnaerte seg med å drive det vesle bruket og korn- og rosemalingen til Elling.
Source: FFH V:208, 188, VII:476   FFH V:208, 188, VII:476; FFH-III: 809-810, 895   FFH III: 809-810, 895   FFH VII: 672   FFH-III: 809 III: 809  
Var Elling født 1795 eller 1797?

Barn:
 1. Ola Ellingplassen (f. 27/7-1835 , d. 29/1-1889)
 2. Tomas Ellingplassen (f. 30/9-1824 , d. 19/8-1914)
  Giftet seg 1853 med Helga T. Steine (fra Kvam i Hardanger). la giftet seg en 2 gang i 1886, etter at Anne døde, med Anne Helgesdtr. Eggen (16/10-1862 d. 3/1-1922). Han fikk 3 barn med henne. Anne Eggen hadde allerede et barn.
 3. Ågot Ellingplassen (f. 25/11-1825 , d. 6/9-1911)
  Giftet seg 1856 med Ola I. Moslåtta.
 4. Halvor Ellingplassen (f. 16/2-1827 , d. 1895)
  Giftet seg med Madli H. Tveit (fra Eidsfjord).
 5. Lars Ellingplassen (f. 1828 , d. 1870)
  Giftet seg 1859 med Anne E. Rue.
 6. Johannes Ellingplassen (f. 27/5-1830 )
  Døde som liten
 7. Gro Ellingplassen (f. 28/10-1837 )
  Giftet seg 1864 med Daniel K. Haugo og senere med Engebret Vangen.
 8. Sigrid Ellingplassen (f. 11/1-1840 , d. 1843)
 9. Johannes d.2y Ellingplassen (f. 12/9-1841 , d. 1842)
 10. Sigrid d.e. Ellingplassen (f. 20/5-1843 , d. 1861)
  Giftet seg med Ola O. Strand.
 11. Johannes d.e. Ellingplassen (f. 17/1-1846 , d. 1846)
 12. Sissel Ellingplassen (f. 21/4-1847 , d. 29/7-1937)
  Giftet seg med Svein V. Halingstad.
 13. Randi Ellingplassen (f. 24/10-1832 )
  Giftet seg med Sjugurd S. Kvammen (fra Moen).

8B Knut Werpe 1805 Knut Werpe Anne Skattebøl 1882-10-16
9B Ragnhild Paulgard 3/12-1813 Paul Paulgard Turi Sexhus 1852-11-21
Navnet Werpe ble også skrevet som Verpe.
Barn:
 1. Tolleiv Verpe (f. 18/7-1846 , d. 30/9-1931)

10A Knut Ådølshaugen 1798 Svein Aslegard Anne Eggen 1870-04-28
11A Anne Sveingard 1804 Halvor Sveingard Ågot Berg ?
Knut druknet i Holmevatnet i Skurdalen (1870) mens han fisket med garn.
Da de giftes seg (1835), bodde de på søre Bry, hvor de forsatte å bo en tid. De var også en tid i Hansehaugen (1836-1857) som de hadde kjøpt for 425 spdlr. Kjøpte Gauteplassen i 1857 (skøyte 26/10-1858),
Source: FFH VII-672 & 673, V-208 & 312   FFH VII: 672  
Barn:
 1. Anne Hansehaugen (f. 9/5-1841 , d. 25/11-1882)

10B Elling Tufte 24/10-1808 Ola Tufte Birgit Nestegard 1858-04-16
Updated: 27/09/2004 La inn mere informasjon.
11B Birgit Tufte 10/9-1809 Asbjørn Maurseth Ambjørg Hallsteinsgard ?
Updated: 27/09/2004 La inn mere informasjon. Elling kjøpte garden Tufto 11/10-1842 i sin far, 33 år gammel for 550 spdlr. I 1845 hadde de 1 hest, 7 storkrøter, 15 sauer og en gris., og de sådde 2 3/4 tønne med bygg og satte 3 tn. Med poteter. I 1860 hadde de 1 hest, 8 kuer, 16 sauer, sådde 3 tn. Bygg og avlet 16 1/2 tn., satte 2 1/2 tn. Poteter og avla 13 1/2 tn. Garden var da 18 1/2 mål med jorde. I 1865: 2 hester, 13 storkrøter, 23 sauer, 2 geiter, og de sådde 3 3/4 tn. Bygg og satte 5 5/8 tn. poteter. Hans enke forpaktet garden etter hans død.
Birgit var fra Tufto i Ustedalen. Hun forpakta garden Tufto (Kvisla) etter at Ellin døde. Var medlem av Haugianarar. Flyttet til Amerika 68 1/2 år gammel (1878). Hun solgte garden til sviger-sønnen Elling og datteren Mari den 27/6-1871.
Source: FFH VA:66-67   FFH VI:66-67   FFH-VII:44 VII:44  
Barn:
 1. Mari Tufte (f. 20/2-1847 )

12A Ola Frokeplassen 1797 Ola Tufte Ragnhild Olsdtr. Geilo 1884-??-??
13A Guri Bakkegard 1792 ? ? 1866-??-??
Ola Frokeplassen (også kalt "Froken") bodde på Frokeplassen, som han overtok omkring 1827. Han var gårdsbestyrer på Høgnerud, som på den tiden eides av Erik Sivle (far til Per Sivle). Han begynte 1882 og holdt på med det til han overtok garden 14/4-1890 for 2000 (riksdaler?). Han flyttet dit mad kona Sissel Nos. Han var også tømmermann, og etter brannen på garden i 1881, bygget han nytt hus med egne hender. Han var en småvoksen kar, men voldsom til å arbeide. Drog selv tømmeret fram fra skogen vestafor. Han bygde også en låve på Grøt, på 11 dager, pluss mange andre hus i Hovet. Ola solgte garden til svigersønnen Elling Hølgjifløto 26/6-1907. Han ble nesten 80 år gammel.
Det er fortalt at han og Guri var vinterbuendes på Fetjestølen under Larsgard, for en stund.
Source: FFH IV: 62   FFH IV: 62  
Barn:
 1. Ola Frokeplassen (f. 18/12-1832 , d. 6/11-1912)

12B Tolleiv Hagene 1822 Tolleiv Hagene Ingebjørg Hefte ?
13B Birgit Sundre 10/11-1821 Sjugurd Sundre Jørann Sundre 1908-??-??
Tolleiv Hagene (Hago), døde han i Amerika?
Birgit var den eldste av barna.
Barn:
 1. Tolleiv Sundre (f. 13/7-1854 , d. 4/7-1937)

14A Ola Bakketeigen ? ? ? ?
15A Turi Nos 18/5-1828 ? ? 1907-11-30
Turi var søskenbarn av Ola Skattebøl (sorenskriver) og Olaf Skattebøl (prest i Borge, Gol og Amerika). Var født på Bakketeigen i Ål.
Source: FFH IV: 222   FFH IV: 222  
Barn:
 1. Sissel Nos (f. 6/7-1849 , d. 16/7-1930)

14B Knut Nerolshaugen 16/12-1807 Ola Nerol Gro Nos 1899-03-13
Updated: 15/10/2004 La inn noe informasjon.
15B Guri Øvrejorde 15/7-1821 Torstein Øvrejorde Kristi Løyte 1892-03-13
Updated: 15/10/2004 La inn noe informasjon. Knut kjøpte garden Nodre Nerol (Nerolshaugen ) av sin far 24/7-1829, 22 år gammel, for 900 rdlr. Ved matrikkelrevisjonen først in 1860-årene hadde Nerolshaugen 25 1/2 mål åker og dyrka eng, 78 mål naturleg england og 102 mål utslåtter og fjellslått. De sådde 4 1/2 tn. Bygg, og avla 22 1/2 tn. Satte 3 1/2 tn. Poteter og avla 17 1/2 tn. 1 hest, 14 storkrøter og 21 sauer. I 1865: 2 hester, 13 storkrørter, 17 sauer og 9 geiter. Knut kosta opp nye staller med trev (de står nå på Solstrand). Han hadde 7 jenter og 1 gutt. Hal solgte Nerolshaugen 31/7-1874 til kirkedepartementet som prestegard. Den gamle stugu fra 1745 som var på garden solgte Knut til Tor Hago, og stuen fra 1838 ble flyttet til tomta etter gamle-stugu for å gi plass til prestebygningen. Denne kom fra Aal, bygd i 1852 og brukt som Offisersbygnad på Gullhaug.. Knut var etter denne tiden forpakter av garden og var også "kårmann".
Source: FFH III: 825-827  
Barn:
 1. Anne Nerolshaugen

G E N E R A S J O N 5

16A Tomas Sire 15/10-1747 Ola Tomassen Sire ? 1815-??-??
17A Randi Grøvo 31/1-1762 Lars Olson Villand Gro Røo 1813-??-??
Han var fra Sire på Torpo. Han var 39 åring da han hom til Kvamshaugen. Dette var år etter at han giftet seg med Randi Grøvo (nordre). Tomas døde 70 år gammel
Randi døde 1813, og eldste sønnen, Ola, overtok garden.
De bodde på garden all sin levetid. Kvamshaugen anno 1802: De hadde 4 storkrøter og 8 småkrøter De sådde 3/4 tønner med bygg og avla ca. 2 tønner.
Hette han Tomas Sire eller Haugen?

Barn:
 1. Ola (f. 1786 )
 2. Gro Haugen (f. 1788 , d. 3/4-1820)
 3. Sigrid Haugen (f. 1790 )
  Giftet seg 1816 med Ola Hytteplassen.
 4. Lars d.e. Haugen (f. 1791 )
  Død som liten.
 5. Barbro Haugen (f. 1793 )
 6. Lars d.y. Haugen (f. 1796 )
  Giftet seg 1826 med Margit Myren (fra Sudndalen).
 7. Tomas Haugen (f. 1799 , d. 1847)
  Giftet seg 1836 med Tørand Grøvo (søre).
 8. Kari Haugen (f. 1807 )
  Giftet seg 1834 med Helge Skøro (øvre).
 9. Torkjell Haugen (f. 1801 )
  Giftet seg med Guro Kleppo (øvre).
 10. Elling Haugen (f. 1797 , d. 18/3-1882)

16B Knut Werpe 1774 Erich Werpe Margit Werpe 1853-04-17
17B Anne Skattebøl 1778 Knut Skattebøl Kristi Rikansrud 1865-10-10
Ble også skrevet som Verpe.
Barn:
 1. Knut Werpe (f. 1805 , d. 16/10-1882)

18A Halvor Sveingard 1765 Knut Halvorgard Sigrid Sveingard 1836-04-11
19A Ågot Berg 1772 Johannes Berg Sissel Kyrkjedeld 1825-11-15 (before)
Halvor var "national soldat" ved folketellingen i 1801. Han "låg ute" i "svenskekrigen", 1804 - 181, i 5 år. Var også smed. Overtok garden Sveingard (søre Skøro - Sudndalen) 1789, skøyte 12/4-1788. Giftet seg sannsynligvis samme året. Han var første gang gift med Ingeleiv Knutsdtr. Skøro (f. 1769). Skifte etter Halvor 13/9-1836.
Skifte etter Ågot 15/11-1825.
Source: FFH V:564  
Barn:
 1. Anne Sveingard (f. 1804 )
 2. Ingeleiv Sveingard (f. 1803 , d. 12/1-1887)

18B Paul Paulgard 1776 Ole Paulgard Gunhild Bry 1821-??-??
19B Turi Sexhus 1780 Elling Sekshus Dordei Skurdalen 1815-??-??
Navnet Pålgard ble også brukt. Han var fra Skurdalen.
Barn:
 1. Ragnhild Paulgard (f. 3/12-1813 , d. 21/11-1852)

20A Svein Aslegard 1740 ca. Knut Øvremyro Lukris Aslegard ?
21A Anne Eggen 1768 Arne Skøro Kristi Halvorgard 1843-03-10
Svein (bror til farfar til Tor K. Villand) var fra Aslegard i Skurdalen.
Anne døde sannsynligvis på Myrestølen 10/3-1843.
Svein og Anne ble kalt Ådølshaugen i 1800. Hadde tidligere bodd i Eggen (1788-1794) og i Årset (1798). De var i 1807 i Eirset.
Source: FFH V:208, 188 & VII: 476  
Barn:
 1. Knut Ådølshaugen (f. 1798 , d. 28/4-1870)

20B Ola Tufte 1782 Elling Grøvo Birgit 1863-03-14
Updated: 14/10/2004 La inn litt mere data.
21B Birgit Nestegard 1783 Svein Sletto Guri Havarsgard 1861-06-22
Updated: 14/10/2004 La inn litt mere data. Ola var min Tipp Tipp oldefar. Han var sameier av Tufto i 1807, sammen med sin bror Lars (f. 1783). Ble eneeier i 18/10 1811 for 1200 rdlr. Han var da 29 år gammel. Solgte gardedn til sin sønn Elling (min Tipp Oldefar) i 11/10-1842 for 550 rdlr. Ola og Birgit hadde 9 barn sammen.
Source: FFH VI: 64-67  
Barn:
 1. Elling Tufte (f. 24/10-1808 , d. 16/4-1858)

22B Asbjørn Maurseth 1761 Peder Maurseth Anna Katrina Garatun 1851-03-19
23B Ambjørg Hallsteinsgard 1775 Helge Hallsteinsgard Turi Uthus 1856-08-06
Asbjørn var fra Øyfjord i Hardanger. Giftet seg 1794.
Barn:
 1. Birgit Tufte (f. 10/9-1809 )

24A Ola Tufte 1747 ? ? 1834-??-??
Han er født i Ustedalen. Bygsla Frokeplassen 24/6-1808. Leien var 2 riksdaler årlig.
Source: FFH IV: 61  
Barn:
 1. Ola Frokeplassen (f. 1797 , d. 1884)

24B Tolleiv Hagene 1798 Tolleiv ? ?
25B Ingebjørg Hefte ? Amund Hefte Åse Hellinghaugen ?
Barn:
 1. Tolleiv Hagene (f. 1822 )

26B Sjugurd Sundre 17/10-1780 Trond Ruud Margrethe Rasch ?
27B Jørann Sundre 25/12-1797 Levor Garnos Liv Villand ?
Navnet Syver ble også brukt i stedenfor Sjugurd. Giftet seg 1825 med Jørann (Jørand) Levorsdatter.
Hun var født på Sundremyren. Oldebarn av Torkjell Villand (sønn av Blank-Ola).
Barn:
 1. Birgit Sundre (f. 10/11-1821 , d. 1908)
 2. Ola Sundre (f. 1864 )
  Han overtok farsgarden Sundre i 1860, som var den siste i slekten på garden, som ble solgt 1934 til Jens Romslo. Ola døde som ungkar.
 3. Petter Sundre
  Han kjøpte Nordre Holshagen. Var postfører i 25 år

28B Ola Nerol 1768 Eirik Nerol Åse Nerol 1865-03-24
Updated: 15/10/2004 La inn litt informasjon.
29B Gro Nos 1778 Knut Nos ? 1865-04-31 ?
Updated: 15/10/2004 La inn litt informasjon. Ola kjøpte garden 16/2-1791 av sin far. Han var den yngste av 2 brødre. Han hadde 6 søsken. Hadde selv 11 barn (8 søner og 3 jenter). Han bygde en "onnor stugu", som da garden ble prestegard, ble brukt som bryggerhus og tenarbustad. I kammerset står "Dette Huus er bekostet af Ole Eiriksen og Gore Knutsdtr. Nerol den 2den Mai Aar 1838". Den står nå ved Nykketjerne i Nord-Hovet. Han var også eier av "Quamssagen" i Tverrån, bygd i 1800 av Ola Brattåker. Ola solgte garden 27/3-1848 til sønnen Knut for 900 rdlr. Han ble nesten 100 år gammel, manglet bare 3 år!
Gift: 1800.
Source: FFH III: 824-825  
Barn:
 1. Knut Nerolshaugen (f. 16/12-1807 , d. 13/3-1899)

30B Torstein Øvrejorde 1791 Henrik Øvrejorde Guri Verpe 1871-10-18
31B Kristi Løyte 1791 Lars Øyo Anne Løyto 1875-??-??
Kristi var fra Ustedalen.
Barn:
 1. Guri Øvrejorde (f. 15/7-1821 , d. 13/3-1892)

25A Ragnhild Olsdtr. Geilo 1756 Ola Andresson Fossgard Turi Asledtr. Fossgard 1811-??-??
Updated: 29/09/2004 Nyregistret person!
24A Ola Tufte 1747 ? ? 1834-??-??
Updated: 29/09/2004 Nyregistret person! Han er født i Ustedalen. Bygsla Frokeplassen 24/6-1808. Leien var 2 riksdaler årlig.
Source: FFH IV:61   FFH VII:299   FFH IV: 61  

Hopp til første siden Hopp tilbake en side Hopp til neste side Hopp til siste side
Georg Hognerud
Email: georg.hognerud@gmail.com
Sist oppdatert:
30 janvier 2005 (18:07:16)