G E N E R A S J O N 17

17B-1 Oluf Lunge ? Anders Lunge Elisif Grubbe 1473-??-?? (after)
17B-2 Christence Thott ? Alex ? ? ?
Barn:
 1. Oluf Lunge (d. 1473)

17B-3 Niels Banner ? Eriksen ? ? 1447-??-?? ca.
17B-4 Johannes til Asdal 1385 Anders til Asdal Ide Holck 1479-??-??
Barn:
 1. Karen Banner

17B-5 Peder Skovgaard ? Nils Skovgaard Ingrid Vognsen av Stenshede ?
Barn:
 1. Nils Skovgaard til Egeberg (d. 1471 (etter))

17B-6 Jon Marteinsson av Seim ? ? ? ?
17B-7 Agnes Sigurdsdatter ? Sigurd Hafthorsson av Sudrheim Ingeborg Erlingsdatter ?
Jon var ridder og riksrådsmann.
Barn:
 1. Gaute Smør

G E N E R A S J O N 18

18B-1 Anders Lunge 1408 ca. Oluf Lunge Cecilie Drehfeld ?
Barn:
 1. Oluf Lunge (d. 1473 (etter))

18B-2 Alex ? ? Jepsen Thott ? ?
Barn:
 1. Christence Thott

18B-3 Anders til Asdal ? Niels ? Johanne Eberstein 1406-??-??
18B-4 Ide Holck ? Lyder ? ? ?
Barn:
 1. Johannes til Asdal (f. 1385 , d. 1479)

18B-5 Nils Skovgaard ? Peder ? ?
18B-6 Ingrid Vognsen av Stenshede ? Morten Vognsen av Stenshede Mette Rotfeld ?
Barn:
 1. Peder Skovgaard

18B-7 Sigurd Hafthorsson av Sudrheim 1393 Hafthor Jonsson av Sudrheim Agnes Håkonsdatter ?
18B-8 Ingeborg Erlingsdatter ? Erling Vidkunnsson ? ?
Sigurd var ridder og riksrådmann.
Ingeborg var datter av Erling Vidkunnsson av Giske og Bjarkøy.
Barn:
 1. Agnes Sigurdsdatter

G E N E R A S J O N 19

19B-1 Johanne Eberstein 1325 Anders ? ?
Hun var en Grevinne!
Barn:
 1. Anders til Asdal (d. 1406)

19B-2 Oluf Lunge ? Oluf Lunge ? 1382-10-07
19B-3 Cecilie Drehfeld ? Godike Drehfeld ? ?
Barn:
 1. Anders Lunge (f. 1408 ca. )

19B-4 Morten Vognsen av Stenshede 1455 ? ? 1470-??-??
19B-5 Mette Rotfeld ? ? ? ?
Barn:
 1. Ingrid Vognsen av Stenshede

19B-6 Hafthor Jonsson av Sudrheim ? ? ? ?
19B-7 Agnes Håkonsdatter ? Håkon V Hålegg ? ?
Hafthor var baron og hans far Håkon var Norges Konge.
Barn:
 1. Sigurd Hafthorsson av Sudrheim (f. 1393 )

G E N E R A S J O N 20

20B-1 Anders 1280 ca. Albert ? ?
Barn:
 1. Johanne Eberstein (f. 1325 )

20B-2 Oluf Lunge ? Oluf Lunge ? 1305-??-?? (before)
Barn:
 1. Oluf Lunge (d. 7/10-1382)

20B-3 Godike Drehfeld ? Mogens Drehfeld ? ?
Hans bestefar hette også Mogens.
Barn:
 1. Cecilie Drehfeld

20B-4 Håkon V Hålegg 1319 Magnus Lagabøter Ingeborg Eiriksdatter ?
Håkon Hålegg var Norges Konge!
Barn:
 1. Agnes Håkonsdatter

G E N E R A S J O N 21

21B-1 Albert 1230 Ludvig I Adelhid 1289-??-??
Han var Greve av Eberstein!
Barn:
 1. Anders (f. 1280 ca. )

21B-2 Oluf Lunge ? ? ? 1302-??-??
Barn:
 1. Oluf Lunge (d. 1305 (før))

21B-3 Magnus Lagabøter 1280 Konge Håkon den gamle Margarethe Skulesdatter ?
21B-4 Ingeborg Eiriksdatter ? Konge Eirik Plogpenning ? ?
Barn:
 1. Håkon V Hålegg (f. 1319 )

G E N E R A S J O N 22

22B-1 Ludvig I 1200 Albretch III ? 1283-03-26 (after)
22B-2 Adelhid ? ? Sofie av Orlamunde 1267-??-??
Greve av Eberstein.
Barn:
 1. Albert (f. 1230 , d. 1289)

22B-3 Konge Håkon den gamle 1263 ? ? 1263-??-??
22B-4 Margarethe Skulesdatter 1209 Skule Bårdsson Ragnhild Nicolasdatter av Giske ? 1270-??-??
Kong Håkon døde på Orknøyene.
Margarethe døde på Reinskloster.

Var mor hennes Ragnhild Nicolasdtr. av Giske eller Ragnhild Jensdtr.?

Barn:
 1. Magnus Lagabøter (f. 1280 )

G E N E R A S J O N 23

23B-1 Albrecht III 1170 ? Richzo ? 1217-??-??
Greve av Eberstein.
Barn:
 1. Ludvig I (f. 1200 , d. 26/3-1283 (etter))

23B-2 Sofie av Orlamunde ? ? Sigfrid ? 1244-09-03
Barn:
 1. Adelhid (d. 1267)

23B-3 Skule Bårdsson 1189 ? Bård Guttormson på Rein Ragnhild Erlingsdatter Kviden 1240-05-24
Skule var Hertug (1237 til 1240) og Jarl. Han døde på Nidaros. Var Kong Håkon Håkonsons formynder og riksstyrer; kom senere i unåde.
Barn:
 1. Margarethe Skulesdatter (f. 1209 , d. 1270)

G E N E R A S J O N 24

24B-1 Richzo ? 1135 Wladislaw II Agnes av Østriche ?
Hun var Grevinne av Polen.
Barn:
 1. Albrecht III (f. 1170 , d. 1217)

24B-2 Sigfrid ? ? Hermann ? 1206-??-??
Barn:
 1. Sofie av Orlamunde (d. 3/9-1244)

24B-3 Bård Guttormsen på Rein 1150 ca. Guttorm Åsulvsson Sigrid Torkelsdatter 1194-04-03
24B-4 Ragnhild Erlingsdatter Kviden 1165 ca. Erling av Kviden Astrid Trygvesdatter ?
Bård var født på Rissa, Sør-Trøndelag. Han var 1th. gift med Cecilia, søster av Kong Sverre. Han var Lendermann, birkebeiner og høvding. Han døde på Askøy, Hordaland. Han er begravet ved Kristkirken i Nidaros. Han var nevnt 1181, slaget ved Nordnes.
Ragnhild var født på Kvie, Vang, Valdres. Hennes far (Erling av Kviden) var lendermann (stormann); også Valdres. Han var født på Rein, Rissa., men døde på Florvåg, Askøy, Hordaland.
Source:
Var ikke mor hennes Skårvangsola, eller var det Astrid Trygvesdatter, noe jeg ikke tror! Et annet alternativ som jeg fant, er Eldrid Johnsdatter BLINDHEIM

Barn:
 1. Skule Bårdsson (f. 1189 ? , d. 24/5-1240)

G E N E R A S J O N 25

25B-1 Wladislaw II 1105 ? ? 1159-05-30
25B-2 Agnes av Østriche 1111 ? ? 1157-01-25
Han var Konge av Polen (1138-1146).
Barn:
 1. Richzo ? (f. 1135 )

25B-3 Hermann 1131 ? ? 1176-10-19
Barn:
 1. Sigfrid ? (d. 1206)

25B-4 Guttorm Åsulvsson ? Åsulv Skulesson av Rein Thora Skoftesdatter ?
Barn:
 1. Bård Guttormsen på Rein (f. 1150 ca. , d. 3/4-1194)

25B-5 Erling av Kviden ? ? ? ?
25B-6 Astrid Trygvesdatter ? Trygve Olavson ? Astrid Eriksdatter ? ?
Han var født på Valdres, Oppland.
Barn:
 1. Ragnhild Erlingsdatter Kviden (f. 1165 ca. )

G E N E R A S J O N 26

26B-1 Åsulv Skulesson av Rein 1052 ? Skule Tostenson Gudrun Nevsteinsdatter ?
26B-2 Thora Skoftesdatter ? Skofte Agmundsson av Giske Sigrid Toresdatter ?
Barn:
 1. Guttorm Åsulvsson

26B-3 Trygve Olavson ? ? ? ?
26B-4 Astrid Eriksdatter ? ? ? ? ?
Barn:
 1. Astrid Trygvesdatter

G E N E R A S J O N 27

27B-1 Skule Tostenson 1052 ca. Toste Jarl Judith av Flandern ?
27B-2 Gudrun Nevsteinsdatter ? ? ? ?
Gudrun var niese av Kong Olav Kyrre.
Barn:
 1. Åsulv Skulesson av Rein (f. 1052 ? )

27B-3 Skofte Ogmundsson av Giske ? Ogmund Torbergsson av Giske ? 1103-??-??
27B-4 Sigrid Toresdatter ? Tord Foleson ? ?
Han var født på Giske, men døde i Roma.
Barn:
 1. Thora Skoftesdatter

G E N E R A S J O N 28

28B-1 Toste Jarl ? Godwin ? 1066-??-??
28B-2 Judith av Flandern ? Balduin den Fromme Alice ?
Toste var Jarl av Northumbria, England, og bror av Harald 2 Godwinsson. Han døde 1066 ved slaget ved Standford Bridge.
Barn:
 1. Skule Tostenson (f. 1052 ca. )

28B-3 Ogmund Torbersson av Giske 1027 ca. Torberg Arneson av Giske Ragnhild Erlingsdatter til Sola 1050-??-?? (before)
Han var Lendemann på Giske.
Verify that he was the son of Thorberg & Ragnhild! I følge http://www.hist.uib.no/hovudfag/hovudopp/hovedb-Kap.2.html er han!

Barn:
 1. Skofte Ogmundsson av Giske (d. 1103)

G E N E R A S J O N 29

29B-1 Balduin den Fromme ? Balduin den Skjeggede Eleanore ?
29B-2 Alice ? Robert den Hellige (Konge) ? ?
Balduin var greve av Flandern og Alice datter av Kong Robert den Hellige av Flandern.
Barn:
 1. Judith av Flandern

29B-3 Godwin ? ? ? ?
Jarl og Wessex and Kent (i England).
Barn:
 1. Toste Jarl (d. 1066)

29B-4 Torberg Arneson av Giske 990 ca.. Arne Armodson Tora Torsteinsdtr. 1050-??-?? ca.
29B-5 Ragnhild Erlingsdatter til Sola ? Erling Skjalgson av Sola Astrid Trygvesdatter ?
Torberg var Lendemann.
Barn:
 1. Ogmund Torbersson av Giske (f. 1027 ca. , d. 1050 (før))

G E N E R A S J O N 30

30B-1 Balduin den Skjeggede ? Arnulf den Unge Susanne ?
30B-2 Eleanore ? Richard av Normandie ? ?
Eleanore var datter av Hertug Richard av Normandie.
Barn:
 1. Balduin den Fromme

30B-3 Arne Armodson ? Armod Jarl ? ? ?
30B-4 Tora Torsteinsdtr. ? Torstein Galge ? ?
Barn:
 1. Torberg Arneson av Giske (f. 990 ca.. , d. 1050 ca.)

30B-5 Erling Skjalgson av Sola 975 ca. Thorulf Ogmundsson Skjalg ? 1028-??-?? ca.
30B-6 Astrid Trygvesdatter ? Trygve Olavson Astrid Eriksdatter ?
Fra Sola på Jæren, en høvding, kalt Rygekongen. Ektet Olav Trygvasons søster Astrid 997 og fikk alt land mellem Sognefjorden og Lindesnes i len, mot å støtte kongen i kampen for kristendommen. Fulgte Olav til Vendland uten å delta i Svolderslaget. Under jarlene styrte han sin landsdel uavhengig, men støttet Svein jarl mot Olav Haraldsson. Forlikte sig med Olav efter slaget ved Nesjar, men det kom snart til brudd på nytt. E. sluttet sig til kong Knut i England 1025 og fulgte ham til Norge, men blev drept i et sammenstøt med Olav. [Gyldendals konversasjonsleksikon]. Jarl av alt land nord for Songnefjorden. Med på expedition till Vindland og Svolder.
Barn:
 1. Ragnhild Erlingsdatter til Sola

G E N E R A S J O N 31

31B-1 Arnulf den Unge ? Balduin den Unge ? ?
31B-2 Susanne ? Berengorius av Italia ? ?
Susanne var datter av Kong Berengorius av Italia.
Barn:
 1. Balduin den Skjeggede

31B-3 Trygve Olavson i Viken ? Olav Geirstad-Alv Haraldsson ? 0963-??-??
31B-4 Astrid Eriksdatter ? Erik Bjodaskalle ? ?
Konge i Viken.
Barn:
 1. Astrid Trygvesdatter

31B-5 Thorulf Ogmundsson Skjalg 937 ca. ? ? ?
Født i Rogaland.
Barn:
 1. Erling Skjalgson av Sola (f. 975 ca. , d. 1028 ca.)

G E N E R A S J O N 32

32B-1 Balduin den Unge ? Arnulf den Store Alice av Vermandois ?
Konge i Viken.
Barn:
 1. Arnulf den Unge

32B-2 Olav Geirstad-Alv Haraldsson ? Harald I Hårfagre ? 0934-??-??
Barn:
 1. Trygve Olavson i Viken (d. 963)

G E N E R A S J O N 33

33B-1 Arnulf den Store ? Balduin den Skaldede Ethelswith 0964-??-??
Barn:
 1. Balduin den Unge

33B-2 Harald I Hårfagre 865 ca. Halvdan Svarte Ragnhild Sigurdsdatter 0933-??-??ca.
Konge av Norge. Harald 1 Hårfagre arvet Vestfold og Opplandene etter sin far. I forbund med håløygjarlen Håkon Grjotgardsson vant han Trøndelag og deretter resten av landet. Det avgjørende slag i Hafrsfjord stod ca. 885. H. hevdet sin makt hensynsløst, og mange stormenn flyktet fra landet. For å sikre landefreden søkte H. å hindre strandhugg, og foretok et hærtog mot vikingenes tilholdssteder i Skottland. H. sluttet forbund med den eng. konge Athelstan. H. hadde minst 9 sønner. Til overkonge utpekte han Eirik Blodøks, hans sønn med den danske kongedatter Ragnhild. (KF-Lex 96).
Barn:
 1. Olav Geirstad-Alv Haraldsson (d. 934)

G E N E R A S J O N 34

34B-1 Balduin den Skaldede ? Balduin Jernarm av Flandern Judith ?
34B-2 Ethelswith ? Alfred den Store ? ?
Ethelswith var datter av Kong Alfred den Store av England.
Barn:
 1. Arnulf den Store (d. 964)

34B-3 Halvdan Svarte ? Gudrød Veidekonge Åsa Haraldsdatter 0850-??-?? (before)
34B-4 Ragnhild Sigurdsdatter ? Kong Sigurd Hjort på Ringerike ? ?
Halvdan Svarte var en norsk småkonge på 800-tallet. Arvet det nordlige Vestfold og la under seg Opplandene og Viken. Druknet da han kjørte gjennom isen på Randsfjorden. Tradisjonen om ham er historisk usikker.
Barn:
 1. Harald I Hårfagre (f. 865 ca. , d. 933 ca.)

G E N E R A S J O N 35

35B-1 Balduin Jernarm av Flandern ? ? ? ?
Barn:
 1. Balduin den Skaldede

35B-2 Gudrød Veidekonge ? Halvdan (Den Gavmilde) Kvitbein Åsa Øysteinsdatter ?
35B-3 Åsa Haraldsdatter ? Harald Granraude (Raudskjegg) i Agder ? 0850-??-??
Gudrød tilhørte Ynglingeætten. Gudrød Veidekonge iflg. Snorre sønn av kong Halvdan den gavmilde og konge over Vestfold og Romerike. Etter sin dronning Alvhilds død lot han drepe kong Harald Granraude i Agder og tok datteren hans, Åsa, til ekte. Med henne fikk han sønnen Halvdan Svarte. Ble drept av Åsas skosvein. (Caplex 97). Gudrød Veidekonge (dvs. Jegeren). Iflg. Snorre konge over Vestfold og Romerike. Drepte Agderkongen, hærtok og ektet hans datter Åsa, som fødte ham sønnen Halvdan Svarte. Ble drept av Åsas trell.(Gyldendals store norske konversasjonsleksikon 1972).
Hette hans mor Liv, dtr. av Kong Dag i Vestmar eller Åsa Øysteinsdatter?

Barn:
 1. Halvdan Svarte (d. 850 (før))

G E N E R A S J O N 36

36B-1 Halvdan (Den Gavmilde) Kvitbein ? ? ? ?
Barn:
 1. Gudrød Veidekonge

Hopp til første siden Hopp tilbake en side
Georg Hognerud
Email: georg.hognerud@gmail.com
Sist oppdatert:
30 janvier 2005 (18:08:07)