G E N E R A S J O N 14

10800A Torstein Sindrol ? ? ? 1545-??-?? (before)
10801A Sigrid Vebrandsdtr. 1480 ca. ? ? 1545-??-?? (before)
Torstein var den første kjente eier på Sindrol.
Source: FFH III:460  
Barn:
 1. Amund Sindrol (f. 1515 ca. )

10848B Sigurd 1470 ca. Engebret Laffranson ? ?
Barn:
 1. Magnus Nos (f. 1520 , d. 1616 (før))

11748B Sigurd Matsson til Seim ? Mats Smør Anna Losna ?
Barn:
 1. Trond Rustung (f. 1500 (etter) )

11762B Søren Munk 1502 (før) Peder Munk ? 1502-??-?? (after)
11763B Gjertrud Rotfeld ? Jens Nielsen Rotfeld ? Christine Lunge ?
Søren født til Havbro - Danmark.
Barn:
 1. Maren Munk (d. 1537 (etter))

11764B Jens Munk 1524 (før) ? ? 1542-??-?? (after)
11765B (datter av Just Skovgaard) ? Just Skovgaard ? 1542-??-?? (after)
Jens Munk var født til Ellinggaard. Denne MUNK slekten er lite kjent.Den hadde som våpen en hvit firbladet rose i rødt felt.på hjelmen to armer holder en hvit rose mellom to vesselhorn.Det er ikke kjent at det finnes bevarte segl idag.Slekten ser ut til å være utdød med "vår" formor, da hun giftet seg inn i Orningætta. (Slektsband ble kun regnet med mannlige slektsledd) Jens Munk ble adlet den 23.4.1524.
Barn:
 1. Christer Munk

11774B Knut Schanke ? Peter Schanke ? 1539-04-01
Knut Pederson (Peterson?) Skanke født Trondheim, Dekanus ved domkapitlet, gift Dorthea Adelsten. Domprost i Trondheim (til 1538). Han var den siste katolske dekanus i Trondheim domskapitel i 1527. Hadde setegården Trondenes. han var mulig sønn av Peder Skanke. I 1538 bodde han i Degnegården. Geneolog Tore H Vigerust sier i melding på slektsforum: dekanus Knut Person i Trondhjem på 1520-1530 tallet. Vi kjenner ikke til at han tilhørte en ætt med dette navnet. Vi kjenner heller ikke til at han hadde barn. Som katolsk høygeistlig i ledende stilling ved Trondheims domkapitel, (derav tittelen "dekanus" en embetstittel ved domkapitlet) er IKKE barn noen umulighet, men heller ikke sannsynlig.
Barn:
 1. Karen Schanke (d. 1600 ca.)

13232B Knut Giertum 1510 ca. ? ? ?
Hadde Nedrejorde i 1560. Betalte en skatt på 4 skinn dette året.
Barn:
 1. Ola Nedrejorde (f. 1535 ca. )

G E N E R A S J O N 15

21696B Engebret Laffranson 1460 ca. Laffranson ? 1510-??-?? (after)
Barn:
 1. Sigurd (f. 1470 ca. )

23496B Mats Smør ? Gaute Smør ? ?
Barn:
 1. Sigurd Matsson til Seim

23527B Christine Lunge ? Oluf Lunge Karen Banner ?
Barn:
 1. Gjertrud Rotfeld

23530B Just Skovgaard ? Nils Skovgaard til Egeberg ? ?
Barn:
 1. (datter av Just Skovgaard) (d. 1542 (etter))

G E N E R A S J O N 16

46992B Gaute Smør ? Jon Marteinsson av Seim Agnes Sigurdsdatter ?
Barn:
 1. Mats Smør

47054B Oluf Lunge ? Oluf Lunge Christence Thott 1473-??-??
47055B Karen Banner ? Niels Banner Johannes til Asdal ?
Barn:
 1. Christine Lunge

47060B Nils Skovgaard til Egeberg ? Peder Skovgaard ? 1471-??-?? (after)
Barn:
 1. Just Skovgaard

Hopp til første siden Hopp tilbake en side Hopp til neste side
Georg Hognerud
Email: georg.hognerud@gmail.com
Sist oppdatert:
30 janvier 2005 (18:08:02)