G E N E R A S J O N 11

1140B Ola 1584 Torkjell Brekke ? 1673-??-?? ca.
1141B Halldis Hagen 1584 ? Randi Sato ?
Barn:
 1. Tolleiv

1144B Oluff Villand 1580 ca. Haffur eller Børge ? 1628-??-?? (after)
Eller var far hans Bjørge Villan? Bjørge var født 1555. Hans far hette Olav.

Barn:
 1. Per Nerol (f. 1634 )
 2. Nils Villand (f. 1627 , d. 1664 (etter))

1148B Aslak Brattåker 1565 ca. Svein ? ?
1149B Botil ? Knut ? ?
Aslak overtok Brattåker omkring 1610.
Source: FFH IV:14 & 35  
Barn:
 1. Svein Brattåker (f. 1609 , d. 1689 (før))


 2. 1150B Andre Nestegard 1590 Asle ? 1641-??-?? (before)
  Barn:
  1. Margit Nestegard (f. 1620 , d. 1715 ?)

  1160B Ola Hallsteinsgard ? Nils Hallsteinsgard ? ?
  1161B Margit Uthus ? Knut? ? ?
  Barn:
  1. Herleik Hallsteinsgard (f. 1606 , d. 1666 (etter))

  1168B Gaute Gunhildsgard 1570 ca. Ola Gunhildsgard Guri ?
  1169B Barbro Leksvol ? ? ? ?
  Barbro var fra Ål i Hallingdal.
  Barn:
  1. Gunvald Børdal (f. 1597 )

  1178B Sander Sanderson ? Sander ? ?
  Barn:
  1. Kari Røo (d. 1703 (før))

  1200A Olav Larsgard ? Amund ? ?
  Olav hadde Larsgard (Lossgårdt) i 1610. Han mottok krigmunition i 1618. Var lagrettemann.
  Source: FFH IV:379  
  Barn:
  1. Anders Larsgard (f. 1600 ca? , d. 3/4-1680 (før))

  1202A Levord Isungset 1570 ca. Per Isungset ? 1654-??-?? (before)
  1203A Ågot Kaupang 1580 ca. Sjugurd Kaupang ? 1657-??-?? (after)
  Levord tok imot i 1617 mot krigsmunition for Sausgard.
  De leigde Isungset 1616 - 1657 av kongen.
  Source: FFH VI-542 & 668  
  Barn:
  1. Borghild Isungset (f. 1605 ca. , d. 3/4-1680 (før))

  1344B Asgrim Seim 1560 ca. Per Seim ? 1625-??-??
  Asgrim var på Seim i 1593 til ca. 1619. Var lagrettemann. Hadde også garden Rue i 1615. Hadde i følge skattelistene i 1615, 12 løbbol i Rue og 8 løbbol i Seim, i tillegg til Holshaugen. Asgrim og to av sønnene hans og en leigd "Compan", tok de livet av broren hans, Ola. Asgrim var avretta på Seimsberget.
  Source: FFH III:276, 394-395 & IV:151  
  Barn:
  1. Ivar Rue (f. 1604 )
  2. Unn Rue
  3. Ola Rue (f. 1595 ca. )

  1348A Asle Sindrol 1570 ca. ? ? 1650-??-?? ca.
  1349A ? Gjermundsdtr. Kyllesdal 1575 ca. Gjermund Kyllesdal ? Amundsdtr. Sindrol ?
  Kona hans kom fra Uvdal i Numedal. Asle overtok Sindrol i 1612.
  Source: FFH III:461  
  Barn:
  1. Isak Sindrol

  1356B Eirik Nedremyr 1570 Sjugurd Nedremyr Anne 1664-??-?? (before)
  1357B Birgit ? Bjørn ? ?
  Barn:
  1. Svein Nedremyr (f. 1610 , d. 1664 (før))

  1376B Johannes Hove ? Jørgen på Bjella ? ?
  Barn:
  1. Haakon (f. 1598 )

  1408B Håkon Tveit 1592 Asbjørn ? ? 1665-??-?? (after)
  Barn:
  1. Ola Tveit (f. 1625 , d. 1664 (etter))

  1432B Bår 1594 ? Johann ? 1638-??-?? ?
  1433B ? ? Haktor ? ?
  Barn:
  1. Rikoll (f. 1608 , d. 1666)

  1436B David ? Peder ? ?
  Han var sogneprest i Bergen (1563 - 1642). Født på Storegraven i Granvik.
  Barn:
  1. Lars Paetrus Granvik (f. 1614 , d. 1676)

  1468B Johannes Valen 1540 Laurits Galtung Magdalena Rustung 1620-??-??
  1469B Herborg av Sandven ? Torbjørn på Sandvin Herborg ?
  Johannes (Johan) Galte født Valen på Seim, Kvinnherad. Gift med Herborg, født på Sandven, like før 1585. Johanned var sogneprest i Risør (Seim - Krødsherrad). Han døde på Torsnes, Jondal.
  Barn:
  1. Laurits Galte (f. 1587 , d. 24/4-1659)

  1470B Otto Orning 1545 Tomas Orning Dorthe Munk 1606-??-?? (before)
  1471B Anna Orm ? Eirik Orm Magdalena Rustung 1633-??-?? (before)
  Otto stammer fra Orningætta (V) og Dansk adelsmann, skipshøvedsmann men mistet tittelen når han flyttet til Norge.
  Anne født til Vatne og valvatne, tilhørte ormslekten (IV).
  Otto og Anne giftet seg 1576.
  Døde Otto før 1606 eller 1607?

  Hette hun Anna eller Anne? Døde hun 1633 eller før 1633?

  Barn:
  1. Lisbet Orning (d. 1676)

  1520B Vebjørn Hamarsbøen 1570 ca. Sigurd Kleppo ? 1645-??-??
  Barn:
  1. Knut Hamarsbøen (f. 1608 , d. 1675 (før))

  1648B Olav Mørk 1580 ca. ? ? ?
  1648B Olav Mørk 1580 ca. ? ? ?
  Barn:
  1. Ola Grøvo (f. 1632 , d. 1707)

  1652B Embrikk Øvrejorde ? Helge ? ?
  1653B Åse Nos ? Torstein Sato Ingrid Nos ?
  Barn:
  1. Helge Øvrejorde (f. 1622 )

  1654B Ola Nedrejorde 1590 ca. Knut Nedrejorde Kari 1654-??-?? (before)
  1655B Sissel ? Pål ? ?
  Ola bodde flere steder, og hadde sannsynligvis flere garder. Hadde derav også flere navn. Ble 1644 kalt Oluf Halingstad. Overtok Halingstad omkring 1627.
  Sissel var senere gift med Herbrand Vilhelmson.
  Source: FFH IV:232 & III-727  
  Barn:
  1. Knut Nedrejorde (f. 1632 )
  2. Kari Nedrejorde

  1656B Olav Ovavoll 1570 ca. Torjus ? ?
  Olav var med som lagrettsmann ved det store arveskiftet på Nos- Torkjellsgard i Laffransætta 6/12-1626.
  Source: FFH IV:485  
  Var Olav sønnen til Torjus Ovavoll?

  Barn:
  1. Halvor Ovavoll (f. 1600 ca. , d. 1647)

  1660B Sander 1550 ca. Sander ? ?
  Updated: 30/10/2004 La inn et par ord.
  1661B Ragnhild ? August ? ?
  Updated: 30/10/2004 La inn et par ord. Sander er født i Skottland.. Han overtok Røo i 1638. Han livnærte seg som skredder da han kom til Hallingdal omkring 1593, via Danmark. Han var en lærd mann. Jobbet også som tingskriver og ble fast ansatt som sorenskriver i Hallingdal fra 1612. Stridshammeren hans som han benytta som stav finnes idag på Røo.
  Ragnhild skulle "etter segna" være fra Hesjedalen ved Oslo, men hun var etter alt og dømme fra Sigdal.
  Source: FFH VI:191, 192 & 193  
  Barn:
  1. Sander Røo (f. 1604 , d. 1677 (etter))

  1696B Jørgen Rasch 1595 ca. Johan av Rose? Anne Grevinne av Egmondt - Nederland? 1653-10-14 (IE-1)
  Updated: 30/09/2004 Egmondt og ikke Egmont! La til navnet på bestefaren.
  1697B Anna Møller 8/3-1596 ? ? 1678-??-??
  Updated: 30/09/2004 Egmondt og ikke Egmont! La til navnet på bestefaren. Var fra Tyskland. Canonicus (prest) til Lund Domkapitel i Skåne og Menfatus Vicarius til Aarhuus Capitel, samt Kong Christian IV's Lautenist (lutenist, middelalderens guitar) med ålig lønn 160 rdlr. Han ble av kongen bedt om å ta en lutenist lærling ved navn Joachim Zoëga. Han ejide et hus i København på Silkegate (skøde 29. juli 1629 på matr. nr. 63, som nå svarer til matr. nr. 42, hus nr. 7). Giessing omtaler her (henviser til) en stamtavle ved Jubel-Lærer Lars Rasch, men en sådan finnes ikke i hans utgivne bøker. Dette kunne indikere at jubel-lærer Lars Rasch var i slægt med (nedstammer fra ?) lutenist Jørgen Rasch. Faren til hans mor Anne var Egmond LaMoraal (f. ca. 1522).
  Hun var enke etter Peder Nielsen (en orlogskaptain fra København, d. 1622). Efter Jørgen Rasch's død 1653 blev hun boende i Lund de neste 9 år, da hun så flytter til sønnen Johan i Halsted. Ligger begravet i koret i Halsted kirke på Lolland. Var gravlagd 7 mars 1678.
  Anna og Jørgen giftet seg 21/10-1622.
  Barn:
  1. Johan Jørgensen Rasch (f. 1636 ? , d. 25/11-1684)

  1698B Hans Harriet Hansen Harditt Færø ? ? ? ?
  Updated: 20/09/2004 Manglet Færø på etternavnet.
  1699B Dorothea Hedvig ? Carl ? ?
  Updated: 20/09/2004 Manglet Færø på etternavnet. Han var prest paa Færøerne.
  Barn:
  1. Sara Færø (d. 4-1711 (IE-4))

  1720B Thomes Laugesen ? ? ? ?
  1721B Margrethe Olufsdatter ? Oluf Reiersen Gunnhild Mogensdatter Gyllenår ?
  Eier av Østre og Mellom Holter, Nes på Romerike. Var også prest på Toten & Oslo 1602-1630.
  Far til Margrethe Olufsdatter, Oluf Reiersen, var rådmann i Oslo.
  Barn:
  1. Jens Thomesen (f. 1622 ca. , d. 1671)

  1800B Asle Nestegard 1560 ca. Knut ? 1633-??-?? (before)
  Barn:
  1. Halvor Nestegard (f. 1585 ca. , d. 1671 (før))

  1802B Torjus 1530 ca. ? ? ?
  Barn:
  1. Olav Ovavoll (f. 1570 ca. )
  2. Ingebjørg Ovavoll (f. 1585 ca. )

  1804B Nils Kleppo 1550 ca. Halvor Kleppo ? ?
  Var på Kleppo 1593.
  Source: FFH IV:150  
  Barn:
  1. Per Kleppo (f. 1590 ca. , d. 1642 (før))
  2. Asle Sand (f. 1593 )

  1832B Hermann ? ? ? ?
  Fra Hoem - Levald
  Barn:
  1. Pål (f. 1580 ca. , d. 1652)

  1834B Eivind Rime 1550 ca. Ola ? ?
  Barn:
  1. Birgit Mehus

  1946B Lars Larsgard 1628 Johannes Larsgard Rønnøg 1681-??-?? (before)
  1947B Ågot Sindrol ? Ivar Sindrol ? ?
  Loftet som nå (er det fortsatt der?) står i Larsgard, var bygd i 1660. Det må ha vært bygd av Lars. Han overtok nordre Larsgard i 1657.
  Ågot var fra nedre Sindrol.
  Source: FFH IV:405  
  Barn:
  1. Vebjørn Larsgard (f. 1655 ca. , d. 1720)
  2. Rønnøg Larsgard (f. 1660 ca. , d. 7/1-1709 (før))

  G E N E R A S J O N 12

  2296B Svein 1535 ca. ? ? ?
  Barn:
  1. Aslak Brattåker (f. 1565 ca. )

  2300B Asle 1560 Knut ? 1655-??-??
  Døde Asle 1633 eller 1655?

  Barn:
  1. Andre Nestegard (f. 1590 , d. 1641 (før))

  2320B Nils Hallsteinsgard 1560 ca. ? ? ?
  Barn:
  1. Ola Hallsteinsgard

  2336B Ola Gunhildsgard 1535 ca. Vilhelm Storla ? ?
  2337B Guri ? Gaute ? ?
  Navnet Ola Nos var også brukt. Hans far Vilhelm Storla var fra Gol.
  Barn:
  1. Gaute Gunhildsgard (f. 1570 ca. )

  2406A Sjugurd Kaupang 1550 ca. Håvard Gjivsjord Kari Klemtsdtr. ?
  Hadde udelte Kaupang i 1585, og overtok søre Kaupang i 1590. Hans mor Kari var troligen av Larsgard-Klemet-folka.
  Source: FFH VI-289  
  Barn:
  1. Ågot Kaupang (f. 1580 ca. , d. 1657 (etter))

  2688B Per Seim 1525 ? ? ?
  Barn:
  1. Asgrim Seim (f. 1560 ca. , d. 1625)

  2700A ? Amundsdtr. Sindrol 1540 ca. Amund Sindrol ? ?
  Source: FFH III:460   Barn:
  1. ? Gjermundsdtr. Kyllesdal (f. 1575 ca. )

  2712B Sjugurd Nedremyr 1545 Magnus Nos Gunnvor Levorsdatter 1626-??-?? (before)
  2713B Anne ? Jens ? 1626-??-?? (after)
  Barn:
  1. Eirik Nedremyr (f. 1570 , d. 1664 (før))

  2752B Jørgen på Bjella ? Jon ? ?
  Barn:
  1. Johannes Hove

  2864B Johann ? Jon Harkanes ? ?
  Barn:
  1. Bår (f. 1594 ? , d. 1638 ?)

  2936B Laurits Galtung 1500 ca. Johannes ? ? 1563-??-??
  2937B Magdalena Rustung 1500 ca. Trond Rustung Karen Kold ?
  Laurits Johannesson Galte født 1500 (ca.?), Valen.
  Var han gift med Anne Fartegnsdatter eller Magdalena Rustung?

  Barn:
  1. Johannes Valen (f. 1540 , d. 1620)

  2938B Torbjørn på Sandvin 1564 Olav Sandvin Herborg Sandvin ?
  2939B Herborg ? Per på Torsnes ? ?
  Torbjørn født Sandvin (Sandsven?) Vikør. Var lensmann i Øystese 1564. Gift (1) Kristine Tronds Christofferdtr. Rustung og gift (2) med Herborg Petersdatter (Per?) Torsnes.
  Barn:
  1. Herborg av Sandven

  2940B Tomas Orning 1519 Svend Orning Maren Munk 1584-??-?? (before)
  2941B Dorthe Munk ? Christer Munk Ellen Christensdatter Grøn ?
  Thomas (Tomas) Orning er født på Ellingård - Danmark, skipshøvedsmann og gift med Dothe (Dorthe?) Christensdatter (Christer?) Munk, født Ellingård. Thomas tilhørte Orningslekta (IV). Han studerte i Rostock.
  Dothe er født Ellingård. tilhørte Viinranke Munk ætta.Bodde i 1584 på Ellinggård og fikk da skjøte på gården Vennebjerg H i Hundeslev.Hun ble i 1582 nevnt blant Jens Grøn`s arvinger.Hun var tidligere gift med Lüdewig Skeel.
  Barn:
  1. Otto Orning (f. 1545 , d. 1606 (før))

  2942B Erik Orm ? Erik Orm Kristine Smør 1564-??-?? (after)
  2943B Magdalena Rustung ? Kristoffer Rustung Karen Schanke 1564-??-??
  Erik er født på Vatne og Valvatne. Han tilhørte Ormslekten (III). Overtok slektsgården Tjore på Jæren fra faren i 1566. Gift med Magdalena Tronds Christofferdtr Rustung, død 1564 (>?).
  Barn:
  1. Anna Orm (d. 1633 (før))

  3040B Sigurd Kleppo 1540 ca. Halvor Kleppo ? ?
  Barn:
  1. Vebjørn Hamarsbøen (f. 1570 ca. , d. 1645)

  3304B Helge 1530 ca. Børge ? ?
  Barn:
  1. Embrikk Øvrejorde

  3306B Torstein Sato ? Laurits ? ?
  3307B Ingrid Nos 1647 ? Jon Helgeson Gulsvik ? ?
  Barn:
  1. Åse Nos

  3308B Knut Nedrejorde 1560 ca. Ola Nedrejorde ? 1624-??-?? (before)
  3309B Kari Bersgard ? Tore Bergsgard ? 1624-??-?? ca.
  Knut var første gang gift med en ukjent person. Eigde Nedrejorde i 1593. Han var på Halingstad ca. 1598. Sønnen Ola overtok i 1627.
  Kari var fra Ål. Det var skifte etter Karis far Tore, i 1624, og hun arvet da 4 1/2 løbbol i Lisla (i vår tid, klokkergarden) - Gol.
  Source: FFH III:727, IV:231  
  Barn:
  1. Ola Nedrejorde (f. 1590 ca. , d. 1654 (før))

  3320B Sander ? ? ? ?
  Bodde i Skottland.
  Source: FFH VI:191  
  Barn:
  1. Sander (f. 1550 ca. )

  3608B Halvor Kleppo 1510 ca. ? ? ?
  Var på Kleppo ca. 1570.
  Source: FFH IV:150  
  Barn:
  1. Nils Kleppo (f. 1550 ca. )
  2. Sigurd Kleppo (f. 1540 ca. )

  3892B Johannes Larsgard 1584 Clemmet Larsgard Anne Nos 1664-??-?? (after)
  3893B Rønnøg ? Olav ? ?
  Var søskenbarn av Eirik Eivindson Rime i Ål.
  Eigde del av nordre Larsgard i 1640, og ble eneste eier 25/3-1647, da han kjøpte andre halvparten av Christopher Svaleson på Vik, som også Rønnøg var i slekt med, i fjerde ledd. Dette var en lågadeleg ætt fra Sunnhordaland. Hun må da ha vært en etterkommer av Jon Guttormsen og Anna Eirksdtr. Orm, og Eirik Ormson Smør av adelsætta Smør (d. 1564). Johannes var av samme slekta. Han var kjent som en lesekyndig kar.
  Source: FFH IV:404 & 405  
  Barn:
  1. Lars Larsgard (f. 1628 , d. 1681 (før))

  3894B Ivar Sindrol 1580 ca. ? ? ?
  Eigde nedre Sindrol i 1617. Ble i 1628 idømt en bot på 40 rdlr. fordi han "hugget Oluff Halstensgård lemster i sin hånd med en øxe".Var i 1648 blandt de 12 lagrettsmenn som valgte hyllingsmenn fra Hol til hyllingen av Fredrik III i Oslo 24/8-1648. Overlot garden til sin sønn Knut i 1659.
  Source: FFH III:426  
  Barn:
  1. Ågot Sindrol

  G E N E R A S J O N 13

  4812A Håvard Gjivsjord 1520 ca. Øystein ? ?
  Hadde Kaupang i 1560.
  Source: FFH VI-287  
  Barn:
  1. Sjugurd Kaupang (f. 1550 ca. )

  5400A Amund Sindrol 1515 ca. Torstein Sindrol Sigrid Vebrandsdtr. ?
  Amund overtok Sindrol etter faren sin i 1560.
  Source: FFH III:460  
  Barn:
  1. ? Amundsdtr. Sindrol (f. 1540 ca. )

  5424B Magnus Nos 1520 Sigurd ? 1616-??-?? (before)
  5425B Gunnvor Levorsdatter ? ? ? ?
  Barn:
  1. Sjugurd Nedremyr (f. 1545 , d. 1626 (før))
  2. Anne Nos (f. 1555 ca. )

  5872B Johannes 1450 ca. ? ? ?
  Barn:
  1. Laurits Galtung (f. 1500 ca. , d. 1563)

  5874B Trond Rustung 1500 (etter) Sigurd Matsson til Seim Cecelia til Talgøy ?
  5875B Karen Kold ? ? ? ?
  Trond var adelsmann, bodde på Seim omkring 1500.
  Karen Kold født Nessa Nedstrand i Ryfylke, gift (1) Fartein Matsen Losna, født ca 1480, Seim og Ænes, Væpner(adelm), død 1564, bosted: Seim i 1518 og, Sandvik i 1563, senere gift med Trond Sigurdson Rustung, født Seim.
  Barn:
  1. Magdalena Rustung (f. 1500 ca. )
  2. Kristoffer Rustung (f. 1490 , d. 1565)

  5876B Olav Sandvin ? ? ? ?
  5877B Herborg Sandvin ? Peter ? ?
  Olav var født Kvam.
  Barn:
  1. Torbjørn på Sandvin (f. 1564 )

  5880B Svend Madsen Orning 1455 ? ? 1537-??-??
  5881B Maren Munk ? Søren Munk Gjertrud Rotfeld 1537-??-?? (after)
  Svend var født til Eget. Var offiser / skipshøvedsmann av Orningslekten III. Utmerket seg i sjøslaget som foregikk i 1499. Han var da med sin frende Morten Winstremand i kong Hans tjeneste som sjøoffiser i utlandet.
  Maren Munk stammer fra Greven av Eberstein i BRAUNCHWEIE og Hertugene i SAXSEN og dermed fra Ulvilde, datter til Hellig Olav som igjen slekter tilbake til Harald Hårfagre. Ulvilde var gift med Ordulf av Saxsen.
  Barn:
  1. Tomas Orning (f. 1519 , d. 1584 (før))

  5882B Christer Munk ? Jens Munk (datter av Just Skovgaard) ?
  5883B Ellen Christerdatter Grøn ? ? ? 1550-??-?? (before)
  Christian Munk født til Ellinggaard Danmark.
  Barn:
  1. Dorthe Munk

  5884B Erik Orm ? ? ? ?
  5885B Kristine Smør ? ? ? 1550-??-?? (before)
  Erik var fra Vatne på Stord.
  Barn:
  1. Erik Orm (d. 1564 (etter))

  5886B Kristoffer Rustung 1490 Trond Rustung Karen Kold 1565-??-??
  5887B Karen Schanke ? Knut Schanke (Schancke) Dorthea Adelsten 1600-??-?? ca.
  Kristoffer Trondson Rustung født på Seim, admiral, gift 1536, Karen Knudsdatter (Knutsdater) Skanke, født Trondheim. Christoffer var kjent som pirat, admiral og hærfører. Ble adlet til greve av kongen i Danmark.
  Mor til Karen Schanke var Dorthea Adelsten, var fra en Jæmtlands adels-ætt.
  Hette far til hans far Sigurd?

  Hette far til hennes far Sigurd?

  Barn:
  1. Magdalena Rustung (d. 1564)

  6608B Børge 1485 ca. ? ? ?
  Updated: 16/10/2004 La inn et par ord om ham. Han var nevnt i saken i Hovsfjorden i 1616. Var selvsagt allerede død på den tiden.
  Barn:
  1. Helge (f. 1530 ca. )

  6614B Jon Helgeson Gulsvik 1593 ? ? ?
  Var fra Flå i Hallingdal.
  Barn:
  1. Ingrid Nos (f. 1647 ? )

  6616B Ola Nedrejorde 1535 ca. Knut Giertum ? ?
  Eigde Nedrejorde omkring 1570 til sønnen Knut overtok i 1593.
  Source: FFH IV:231  
  Barn:
  1. Knut Nedrejorde (f. 1560 ca. , d. 1624 (før))

  6618B Tore Bergsgard ? ? ? 1624-??-?? (after)
  Det var skifte etter Tore i 1624.
  Source: FFH III:726  
  Barn:
  1. Kari Bersgard (d. 1624 ca.)

  7784B Clemmet Larsgard 1550 ca. Eirik ? 1640-??-?? (before)
  7785B Anne Nos 1555 ca. Magnus Nos Gunnvor Levorsdatter ?
  Skattelista fra 1620 viser at han var en av de syv største gardeier i Ål og Hol. Det er mulig han stammet fra Grev Clemmet på Devegge, som kom fra Skottland på 1400-tallet. Det var på 1400-tallet en hending innen klanen McLeod på Skye (et drap), som førte til at en mann av ætta Argyll og en kvinne av McLeod på Dunvegan måtte rømme landet, for å kunne gifte seg. Det skulle være disse to som kom til Nes i Hallingdal.
  Anne var fra Nos (Torkjellsgard) i Ål, som Clemmet kjøpte 3 løbbol av 2/2-1598.
  Source: FFH IV:402 & 403  
  Barn:
  1. Johannes Larsgard (f. 1584 , d. 1664 (etter))
  2. Arne Larsgard

  Hopp til første siden Hopp tilbake en side Hopp til neste side Hopp til siste side
  Georg Hognerud
  Email: georg.hognerud@gmail.com
  Sist oppdatert:
  30 janvier 2005 (18:08:01)